2022.  november  26.  Szombat
Napnyugta: 15:58
NyitólapOldaltérképLinkekElérhetőségLogin
 
 
 
 
 
      Címlap arrow Bibliaismeret arrow Lelki egészség arrow A Mester és a minőség
A Mester és a minőség PDF Nyomtatás E-mail
Azt nevezzük limlomnak, aminek nagyon csekély vagy egyáltalán semmi értéke nincs. Ha valami eltörik vagy elromlik, és nem lehet megjavítani, az már értéktelen kacat, szemét lesz, függetlenül attól, hogy eredetileg mennyibe került.

Emberi életek is válhatnak ronccsá, például azért, ha valaki kábítószerekkel teszi tönkre önmagát. Az ilyen embereket sokan értéktelennek tartják, mivel nemcsak önmaguknak ártanak, de másoknak is, hogy még több szerhez jussanak.

Halálos veszélyben forog a kábítószereseknek és azoknak az élete, akiket a társadalom különféle okok miatt értéktelennek, másoknál kevésbé fontosnak tart, és nem csak a nyilvánvaló okok miatt. Igen, rengeteget ártanak önmaguknak a drogokkal, az alkohollal és más élvezeti szerekkel, de ami még ennél is sokkal nagyobb veszély: kevés az esély rá, hogy meghallják vagy megértik az igazságot Istenről.

Előfordult már, hogy kábítószeresek vagy alkoholisták elmentek a gyülekezetbe, vagy egy evangelizációs összejövetelre, amikor éppen elég tiszta volt az elméjük, és megértették az üzenetet. Egyesek közülük el is fogadták Isten igazságát és szeretetét, és így gyökeres fordulatot vett az életük. Másoké viszont mit sem változott.

Miért?

Azért, mert bár szívük mélyén szerették volna, ha igaz lenne az üzenet, és el is tudnák fogadni, nem gondolták, hogy érdemesek volnának ekkora erőfeszítésre. Az éveken át tartó mentális és fizikai erőszak által Sátán elhitette velük, hogy már túl sok sebet szereztek, túlságosan rosszak és értéktelenek ahhoz, hogy meg lehetne menteni őket. Sátán elhitette velük, hogy életük értéktelen szemét.

Pedig ez hazugság. Igen, valóban összetörtek, sérültek és szívük tele fájdalommal, de ettől még nem értéktelenek! A menny szemében nem, és Isten gyermekeinek szemében sem!

Honnan tudjuk? Isten Igéjéből. Az egész Biblia, és különösen Jézus Krisztus szavai és tettei arról szólnak, hogy Isten szemében, szívében sokkal többet érünk, mint gondolnánk.

Először is, Istent szeretete indította a teremtésre. Azután amikor Ádám és Éva nem engedelmeskedett az Úrnak, és miattuk Sátán betörhetett a világunkba, Isten előlépett a megváltási tervvel. Tervének nem csupán Ádám és Éva volt a része, hanem mindenki, aki elfogadja segítségét és a felkínált üdvösséget.

Isten terve bevált, de óriási árat kellett fizetnie érte, na nem pénzben, hanem szeretetben mérve. Megengedte, hogy egyszülött Fia, Jézus emberként a földre jöjjön, és először Isten igazságát tanítsa az embereknek, azután életével fizessen váltságot bűneinkért, engedetlenségünkért.

A Biblia beszámol Jézus földi életéről és szolgálatáról, és az egyik legfontosabb, amit Jézus megtanít Istenről, hogy van hatalma bármit megváltoztatni.

Olvassuk el Jézus első csodáját Jn 2:1-11-ben! Jézust négy új barátja - akiket tanítványoknak neveznek - kísérte el egy menyegzőre Kánába.

Ott volt Jézus édesanyja is, aki egyszer csak megállt Jézus mellett, és odasúgta neki: „Nincs boruk!"

Jézus szeretettel válaszolt: „Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám."

Mária erre egyszerűen odafordult a szolgákhoz, és azt mondta nekik: „Bármit mond nektek, tegyétek meg." Szinte látom a „cinkos" fényt a szemében, amint visszamosolyog Jézusra, és továbblép. Anyja hitét látva Jézus utasította a szolgákat, hogy töltsenek meg hat nagy kővedret vízzel. Meg is töltötték mindet, színültig. Amikor mind a hat veder teli lett, Jézus ezt mondta nekik: „Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak." Természetesen megtették.

Csak amikor merítették, akkor látták, hogy nem is víz, hanem bor; ráadásul olyan bor, amit a násznagy a legjobb fajtának tartott.

A menyegzőn összegyűlt emberek közül csak néhányan vették észre, mi is történt. Jézus, az édesanyja, na meg új barátai a tanítványok, valamint a szolgák. Nem hirdették ki, nem adtak jutalmat neki, még csak egy halk „Köszönjük!" sem hangzott el a násznép részéről.

Jézus nem csak egyszerűen borrá változtatta a vizet. Valami kevéssé, vagy szinte teljesen értéktelen dolgot mássá alakította át, ami már igen értékes lett: a legfinomabb borrá változtatta. Ezért írta Ellen White: „Jézus ajándékai... mindig frissek és újak" - (Ellen G. White: Jézus élete, 115. old.).

Ami pedig még ennél is fantasztikusabb, hogy Jézus állandóan ezt teszi. Nem, nem a vizet változtatja minduntalan borrá, hanem a semmiből a legjobbat teremti meg. Hogyan? Úgy, hogy egészségessé, tisztává, újjá, szeretetével teljessé teszi azoknak az emberek a megsebzett, megtört szívét, akik ezt megengedik!

Jézus reménységet és értelemet is ad életüknek. A Megváltó ezt mindenkinek felkínálja: jónak és rossznak, gazdagnak és szegénynek egyaránt; azoknak, akik azt hiszik, mindenük megvan, és azoknak is, akik értéktelen roncsnak tartják a saját életüket. Kéri, hogy fogadják el értük hozott áldozatát, és éljenek örökké a mennyben Istennel. Már ma is lehetünk boldogabbak, nem kell a mennyországig várnunk. Jézus már ma lehetővé teszi, hogy teljesebb, boldogabb és értelmesebb életet éljünk. Mindegy, mi történik az életedben, mindegy, mit gondolnak rólad mások, vagy mit gondoltál eddig önmagadról, Jézus el tudja venni a megtörtséget, a bűntudatot, a szégyent és a fájdalmat, és képes egészen megújítani az életed!

Talán hallottatok már Doug Bachelorról, az Amazing Facts Szolgálat igazgatójáról és előadójáról (Sacramento, Kalifornia, USA). Fiatalkorában Doug sokat szenvedett azért, mert gazdag szülei elhanyagolták, és sokszor rosszul döntöttek. Volt, amikor annyira értéktelennek érezte az életét, hogy az öngyilkosság gondolatával foglalkozott. Az utolsó pillanatban azonban meggondolta magát.

Hosszú, kanyargós út következett ezután, míg egyszer csak Kalifornia hegyvidékében, egy barlangban találta magát. A hátizsákjában lévő ruháin kívül nem volt semmije. A barlangban ráakadt egy Bibliára, amit valaki ottfelejtett. Unalmában olvasni kezdte, és a Szentlélek segítségével meg is értette üzenetét.

Doug az Úrnak adta életét, aki nincstelen vándorból világszéles közösségünk egyik vezetőjévé tette. Nem volt könnyű az út, de Isten számára nincs lehetetlen. Doug később rájött, hogy csupa hazugság volt a sok rossz, amit önmagáról gondolt, amit valójában Sátán akart elhitetni vele.

Az Atya Isten, Jézus és a Szentlélek a te szívedben is munkálkodik, hogy leleplezze Sátán hazugságait, és szeretetével töltsön be. Nem csak egyszer teszi ezt, hanem állandóan, úgy, ahogyan a forrás friss, édes vize felbuzog a földből.

A bűntől szenvedő bolygónkon továbbra is előfordulnak még problémák, és az élet egyelőre nem lesz tökéletes. De Jézus szeretetével betelve, ha a Szentlélek munkálkodik bennünk, hogy Isten terve szerint átformáljon, megérthetjük az ének sorainak igazságát: „Közelében gondjaid oszlanak, Tőle árad az égi erő!"

Kész vagy ma az életedbe engedni Jézust? Akarod, hogy az életed, amit ma mások talán csak roncsnak látnak, valódi, értékes drágakővé váljon? Ha igen, fogadd a szívedbe Jézust, aki már régen be akar lépni!

 

Juli Blood

 
< Előző

 
 
 
Bibliaismeret
Bibliatanulmányok
Lelki egészség
Bibliai Levelező Iskola
On-line Biblia
Ellen G. White Írásai
Joomla Toplista