2023.  december  07.  Csütörtök
Napnyugta: 15:53
NyitólapOldaltérképLinkekElérhetőségLogin
 
 
 
 
 
      Címlap arrow AdventInfo arrow Hírek arrow Meghitt hangulatú imaházszentelés Győrött
Meghitt hangulatú imaházszentelés Győrött PDF Nyomtatás E-mail
Tartalom
1. oldal
2. oldal

imahazszenteles_gyorben_sam_1727Egyszerű, mégis bensőséges volt a győri imaház felszentelési ünnepsége október 15-én, szombaton. Erre az alkalomra az adott okot, hogy felújításra került a gyülekezeti épület. Ezen a különleges napon megtelt az Úr háza fiatalokkal és idősekkel egyaránt. Soproni és Vas megyei testvéreink is velünk örültek, sőt határainkon túlról is érkeztek vendégeink, akiket - ha csak időnként látogatnak is hozzánk - szinte „családtagnak" tekintünk. Az eseményt különlegessé tette számunkra az is, hogy képviseltette magát a Dunamelléki Egyházterület Bizottsága is dr. Ősz-Farkas Ernő elnök vezetésével.

A győri kis kórus szívet melengető énekszolgálatai és Deckelmann-né Liebhardt Éva szavalata lelkileg ráhangolt bennünket az ünnepi ceremóniára.

Majd Egerváriné Kökényes Zsuzsa lelkész felidézte a Győri Gyülekezet rövid történetét az 1910-es évektől napjainkig. Elmondta, hogy a győri adventisták az elmúlt kilencvenegynéhány év alatt változó helyeken tudtak összejönni az Úr imádására, hosszú évekig bérelt helyiségekben. Nagy örömünkre szolgált, amikor 2005-ben a jelenlegi imaházat az Úr kirendelte számunkra - Őt szerető, adakozó lelkű testvérünkön keresztül, az egyházterület támogatásával. Mára a tető beázása miatt szükségessé vált annak cseréje, s ennek kapcsán teljes felújításra kerülhetett sor: nyílászárók cseréje, belső festés, az udvar térkövezése.

Egerváriné testvérnő beszédének fő gondolata az Egri csillagokból merített párhuzamra épült, mely szerint: ahogy az egri vár ereje nem a falakban, hanem a védőkben volt, úgy az imaház is a gyülekezeti tagok által tudja betölteni a szerepét.

Ezt követően Kalocsai Tamás lelkész mondott köszönetet mindazoknak, akik részt vállaltak az imaház megszépítésében szervezéssel, munkával, anyagi hozzájárulással. Külön megköszönte Andressin Károlynak és feleségének, Erzsikének a munkálatok koordinálását, s azt, hogy nagyon a szívükön viselik az imaház ügyét.

Kifejezte köszönetét a Győri Gyülekezet nevében az egyházterület vezetőségének is a támogatásért.

Hangot adott az Úr iránti hálánknak, aki kirendelte számunkra az anyagi forrásokat is, melyeknek oroszlánrészét egy magát megnevezni nem akaró adakozón keresztül juttatta el részünkre.

imahazszenteles_gyorben_sam_1715Dr. Ősz-Farkas Ernő, az egyházterület elnöke igehirdetésében kifejtette, hogy mit jelent az istenfélelem s az igazi istentisztelet. Jel 1:9-20 alapján figyelmünket Urunk hatalmára, majd a Jel 15:3-4 szerint tetteire irányította. Rávilágított arra, hogy az Istennel való találkozás az embert rádöbbenti a maga kicsinységére, gyarlóságára. Mózestől Máriáig, Jézus anyjáig, bibliai példákat sorolt az engedelmességre, melyet az emberben Isten hatalmának és tetteinek elismerése munkál, valamint az, hogy felismerjük az Ő végtelen szeretetét. Buzdított arra, hogy válaszoljunk mi is cselekvő szeretettel: intenzív imaélettel, az előttünk álló Jézus7-en való aktív részvétellel.

A felszentelési szertartás előtt Baktai Melinda énekelt és gitározott, bevezetve a legünnepélyesebb pillanatokat.

 Dr. Ősz Farkas Ernő és dr. Deák Judit vezetésével a gyülekezet tagjai felajánlották az imaházat Krisztus ügyének, és megújították saját odaszentelődésüket.

Az istentisztelet után gazdagon megterített asztal mellett folytathattuk a testvéri együttlétet.

Felemelő volt ezen a különleges szombatnapon testvéreinkkel együtt kifejezni hálánkat végtelenül jóságos, szerető Istenünk iránt, és jó volt örömünket együtt megélni. Még jobban tudatosulhatott elhívásunk célja is: az, hogy Jézust magasra emeljük a ránk bízottak előtt. 

„Dicsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait" (1Krón 16:8). 

 

Nagy-György Ágnes 
< Előző   Következő >

 
 
 
AdventInfo
Hírek
Generál Konferencia hírei
Programok
Rövidhírek
Egészségügyi hírek
Joomla Toplista