2024.  február  22.  Csütörtök
Napnyugta: 17:18
NyitólapOldaltérképLinkekElérhetőségLogin
 
 
 
 
 
      Címlap arrow Bibliaismeret arrow Lelki egészség arrow Mi lenne ha...?
Mi lenne ha...? PDF Nyomtatás E-mail
Tartalom
1. oldal
2. oldal

Gondolatok az egyház egységéről - három szinten

Az egység nagyon fontos az Adventista Egyház, mint világszéles szervezet számára, ezért szeretném megosztani veletek ezt az üzenetet: az egység három szintjéről.

 

Az ELSŐ szint

Otthon, ha valaki be akar csapni valakit, akivel egyébként nincs kapcsolatban, azt mondják: „A vér nem válik vízzé". Tény, hogy vérünk 90%-a víz, agyunk és izmaink 75%-a, testzsírunk 25%-a, csontjaink 22%-a szintén víz.

A Biblia sok helyen egyértelműen kijelenti, hogy mindannyian vértestvérek vagyunk. ApCsel 17:26-ban azt olvassuk, hogy Isten „az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait".

Ezért hát, bár bizonyos helyen és bizonyos körülmények és emberek közé születtünk, mégis „egy vérből" vagyunk. Ez a vér pedig: Ádám vére. Vérünk közös, mert egy a színe! Nem számít, magas vagy-e vagy alacsony, fekete, rézbőrű vagy fehér, befolyásos vagy egyszerű emberek vagyunk, mindnyájunknak vörös a vérünk! Születésünktől fogva egyek vagyunk! Közös a vérünk, Ádám vére!

 

A MÁSODIK szint

A bűn miatt (aminek zsoldja a halál) még egy közös jellemzőnk van: ez pedig a halál. Róm 5:12, 14 szerint szintén Ádám miatt örökségünk a halál.

Van azonban egy másik Ádám, az „utolsó Ádám" (1Kor 15:45), Jézus Krisztus, a mi Urunk. Az apostol szavaival: „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi sem nő: mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban" (Gal 3:26-28).

Az egység második szintjét az újjászületés által érjük el, Jézus Krisztus, kereszten kiontott vére által.

 

A HARMADIK szint

Az egység harmadik, legmagasabb szintje 2Kor 5:18-20 verseiben található: „Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel."

Ez az ige egyértelműen rámutat arra, hogy a megváltás célja a múltban és a jelenben is az, hogy visszaadja nekünk azt az óriási kiváltságot, hogy eggyé lehetünk Istennel. Ez a legmagasabb szintű egység, amire törekednünk kell. A görög katallag szó engesztelést, megbékélést jelent. Először egymással kell a békesség egységére jutnunk, majd a legmagasabb szintű egységre, a békesség egységére Istennel.

Talán Jézus Krisztus is erre gondolt, amikor a „tökéletes egységről" beszélt egyik utolsó imájában, amelyet Jn 17:22-23 versei jegyeznek fel: „És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk: Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél." 
< Előző   Következő >

 
 
 
Bibliaismeret
Bibliatanulmányok
Lelki egészség
Bibliai Levelező Iskola
On-line Biblia
Ellen G. White Írásai
Joomla Toplista