2024. július 24. Szerda
Napnyugta: 20:28
NyitólapOldaltérképLinkekElérhetőségLogin
 
 
 
 
 
      Címlap arrow AdventInfo arrow Hírek arrow A TET Rendkívüli Egyházterületi Konferenciájának Elnökségi beszámolói
A TET Rendkívüli Egyházterületi Konferenciájának Elnökségi beszámolói PDF Nyomtatás E-mail
Tartalom
1. oldal
2. oldal
3. oldal

Részlet az elnöki jelentésből

wp_20151122_10_15_55_pro„Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban vagyon és meghallottam az Ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit... és azért szállottam le, hogy őket megszabadítsam” (2Móz 3:7; ApCsel 7:34).

Istennek vagyunk hálásak, aki látja népe helyzetét, nem hagyja magára a nehéz időkben sem, aki azt ígéri, hogy leszáll és megszabadít bennünket. Ez az egyetlen reménységünk.

Isten után hálás vagyok a közvetlen munkatársaimnak (titkár, pénztáros), az Egyházterületi Bizottság minden tagjának, a lelkészkarnak, a gyülekezetek presbitereinek és vezetőinek és minden gyülekezeti tagnak, akik valamilyen módon bekapcsolódtak az Úr munkájába, akikkel közösen vittük a szolgálat terheit. Köszönet az iroda dolgozóinak, akik igazi munkatársaink voltak.

Az egyházterület szolgálata az alábbi pontokban foglalható össze:

1. Egyesülési törekvések

wp_20151122_10_15_11_proAz elmúlt évek, de főleg az elmúlt egy év az egységtörekvések jegyében történt. Nagy hangsúlyt kaptak a tárgyalások, a gyülekezetekkel és az egyes testvérekkel való kapcsolatfelvétel. Hisszük azt, hogy az egységet az Úr teremtette meg, mi pedig az Ő munkatársai, eszközei voltunk. Hálásak vagyunk azért, hogy a Tiszavidéken élő 360 testvér közül 286-an csatlakoztak hozzánk. Imádkozunk a teljes egységért.

A csatlakozó gyülekezetek és szórványok névsora: gyülekezetek: Nagyszénás, Elek, Békés 2, Sarkad, Debrecen 2, Telkibánya, Miskolc 2, Kazincbarcika; szórványok: Szeged 2, Bojt, Mátészalka 2, Bózsva, Doboz, Vésztő, Bükkszentkereszt, Nagyút, Újszeged; gyülekeztek, ahova többen csatlakoztak: Nyíregyháza, Eger, Gyöngyös, Szolnok.

2. A lelkészi munka biztosítása

Mivel számítottunk csatlakozó lelkészeinkre, az elmúlt egy évben nem vettünk fel újabb lelkészeket a kieső és külföldön tanulmányaikat folytató lelkészek helyére. Az érintett gyülekezeteink saját lelkész nélkül vészeltek át hosszabb időszakot, vagy nyugdíjas lelkész bevonásával oldottuk meg ideiglenesen a lelkészhiányt, míg 2015 októberében fel nem vettünk nyolc lelkészt és egy úttörő misszionáriust (Balog Tibor, Bodolai Zoltán, Bálint György, Dankó Ferenc, Feketéné Trankusz Erzsébet, Kerékgyártó János, Molnár Miklós, Ócsai Imre, Cserbik Attila).

Lelkészeink érkezésével több módosítást is végre kellett hajtanunk a körzeteken, emiatt nem tudtuk követni előző gyakorlatunkat, hogy minden változtatást minden érintettel alaposan átbeszéljünk. Ezért elnézést is kérünk azoktól, akik úgy érzik, hogy el lettek hanyagolva ezen a területen. A körzetek elosztása az időhiány miatt nem lett végérvényesen megoldva. Az elkövetkező évben az egyházterületi vezetés kiemelt feladata lesz a gyülekezetekkel és érintettekkel való tárgyalás alapján a lelkészi körzeteket úgy kialakítani, hogy hosszabb távon stabilan működhessenek. A gyülekezeteknek nem használ az indokolatlan és sűrű változás.

A helyezéseket úgy próbáltuk megoldani, hogy a legkevesebb törést okozza az iskolás gyermekeknek. A lelkészekkel egyeztetve kerestük meg azt az időpontot, amely a legalkalmasabb az iskolaváltásra. Következő feladatunk, hogy a lelkészcsaládokkal egyeztetve elkészítsünk egy hosszabb távú helyezési tervet, figyelembe véve a család helyzetét. Az unióval közösen egy szabályzón dolgozunk, amely a lelkészek helyezésének a kérdéseit tisztázza.

A lelkészi munka minőségét úgy próbáltuk szinten tartani és javítani, hogy évente megköveteltük a lelkészektől, hogy lelkésztovábbképzési programon vegyenek részt. A lelkésztovábbképzést az ATF-el, az unióval és a divízióval összefogva szerveztük. Ezenkívül lelkészeinket támogattuk egyetemi fokozatuk megszerzésében. Jelenleg két lelkészünk folytat egyetemi tanulmányokat külföldön (Bicskei Róbert és Simon Csaba). További terveink között szerepel, hogy folyamatosan legalább egy lelkész tanulmányokat folytathasson akár Magyarországon, akár külföldi egyetemeinken.

A lelkészek szolgálatát évente kiértékelték a gyülekezetek, az elnökség pedig ezen kiértékelések, a lelkészek által készített éves növekedési terv és ezek önkiértékelése alapján elbeszélgetett a lelkészekkel szolgálatuk kihívásairól és azok megoldási lehetőségeiről.

A lelkészi munka koordinálása kapcsán az emberséges bánásmódra törekedtünk, arra, hogy a lelkészek egy munka- és baráti közösség részének érezhessék magukat.

3. A missziómunka koordinálása és támogatása

A gyülekezetek misszióját, anyagi támogatással és képzési lehetőségekkel támogattuk. Tizedbevételünk 10%-át pályázat formájában juttattuk vissza a gyülekezeteknek. Ezen kívül a divízió három gyülekezetalapítási helyszínt támogat folyamatosan jelentős összegekkel (Nyíradony, Tiszavasvári, Mezőkovácsháza). A divízióhoz egyéb missziós célú pályázatokat is be tudtunk terjeszteni (pl. kreatív misszió), amelyekre jelentős összegeket kaptunk (gyermek egészség expo, Bibliai Szabadegyetem).

A gyülekezetek a legkülönfélébb missziós lehetőségekkel éltek, hogy elérjék az el nem érteket: hagyományos evangelizációs sorozatok, amelyeket lelkészek, presbiterek, igehirdetők, külföldi evangelizátorok tartottak; bibliakörök, bibliatanulmányozó csoportok, életmódmisszió, barátság evangelizáció, Bibliai Szabadegyetem (több nagyvárosban, sok érdeklődővel), Bibliai Szabadegyetem+ (utómunka a befejezett program után).

Egyre több gyülekezet tervezi befolyásközpont indítását. Egy elindult (Debrecen), egy előrehaladott tervezési stádiumban van (Békéscsaba), és egy épphogy elindult a tervezési folyamatban (Orosháza).

Nagy missziós lehetőség rejlik az Új esély című film vetítése kapcsán, a filmet ugyanis gyülekezetekben missziós alkalmon is le lehet vetíteni, illetve egyre több mozi programjára is felkerül az adventista testvérünk – aki az egyik gyülekezetünk presbitere – által készített film. Ezt is kihasználhatjuk arra, hogy barátainkat és ismerőseinket meghívjuk a vetítésre.

Számos képzési lehetőség állt a rendelkezésére azoknak, akik részt vesznek a missziómunkában: Az évenkénti országos missziókonferenciák egyik fő célja a misszióra való képzés és bátorítás. A Találkozás Jézussal tábor pedig a gyakorlat és tapasztalatszerzés lehetőségét adja meg a misszióban.

2014-ben a divízió Magyarországon tartotta nemzetközi missziós képzését, amelyen egyházterületünkről 25 testvér vett részt. A divízió a fiataloknak is tartott képzést (Relay) az angliai Newbold Főiskolán, ahol 9 fiatal vett részt egyházterületünkről.

Jelenleg két lelkészünk tanul missziológiát egyetemi szinten a Friedensau-i egyetemünkön. Fiataljaink részt vesznek a Fiatalok Jézusért missziós programokon, ahol képzést kapnak és missziós gyakorlatokat végeznek, valamint a Fiatalok Jézusért konferenciákon, ahol szintén képzést és útmutatást kapnak a misszióra.

Meg kell említenünk még a Találkozás Jézussal nyári táborokat, amelyek a missziót szolgálják, nagy hangsúlyt fektetve a fiatalokra. Évente 250 és 450 közötti a részvétel, amelynek 40-45% nem gyülekezeti tag. Ez a tábor olyan, mint egy nagy evangelizációs sorozat, amelyért az emberek fizetnek is, hogy részt vehessenek rajta. Missziós jellegű előadások hangzanak el, missziós témájú szekciókon lehet részt venni, és rengeteg lehetőség adódik a személyes missziós beszélgetésekre és lelkigondozásra.

Új missziós és képzési lehetőségre is szeretném felhívni a figyelmet. Ez a GLOW (ragyogás) nevű nemzetközi missziós program, amelynek keretén belül kis missziós kiadványokat terjeszthetünk. Ezt a képzést egy magyarországi koordinátor végzi gyülekezeteknek és körzeteknek, bemutatva a gyakorlati alkalmazást is.

2016-ban egyházterületünk nagyobb városaiban megszervezzük a Jézus élete festménykiállítást, amelyet egy adventista műgyűjtő szervez és koordinál gyülekezeteinkkel együttműködésben. Testvérünk felkért három festőművészt, hogy fessék meg Jézus életének különböző eseményeit. Ebből egy kiállítási anyag született, amelyet szívesen fogadnak nagyobb városaink előkelő kiállítótermeiben. Ehhez rajzpályázatot, bibliai előadást lehet társítani, Biblia ajándékozással együtt.

A Tiszavidéki Egyházterület bekapcsolódott a Generálkonferencia Nagyvárosi evangelizációs kezdeményezésébe. Az egyházterület 2015-re Debrecen városát választotta ki helyszínéül. Az előkészületek elkezdődtek a Debreceni és Józsai Gyülekezetekkel. 2016-ban az egyházterület hét megyeszékhelye lesz a helyszín, amelyekre az egyházterület plusz anyagi támogatást is ad.

4. Az igehirdetői szolgálat biztosítása

Az egyházterület pályázat útján támogatja a 30 tag alatti gyülekezeteket havi egy igehirdetői szolgálattal (a körzeti lelkész szolgálatán kívül). Igehirdető-képzéseket tartunk megyénként, ahol az igehirdetők megszerezhetik az évenkénti kötelező továbbképzési pontjaikat (ez feltétele az igehirdetői megbízás megszerzésének és megtartásának). Az egyházterület több mint 100 igehirdetői megbízó levelet adott ki.

5. Egyházterületi hitmélyítők szervezése

Fontosnak tartjuk és hasznosnak is bizonyultak azok a hitmélyítő alkalmak, amelyeken az egyházterület vezetői meglátogatnak gyülekezeteket és körzeteket. Évente egy egyházterületi szintű és több kisebb körzetre lebontott alkalmat szerveztünk. Ezeken az alkalmakon az egyház megújulásáról, Isten Igéjének a fontosságáról, közösségünk küldetéstudatának megerősítéséről szóltak. Ezek a szombatok lehetőséget adtak arra, hogy fórum keretén belül a testvérek feltehessék kérdéseiket és tájékoztatást kapjanak az egyházban végbemenő munkákról és folyamatokról.

A hitmélyítő szombatkonferenciák lehetőséget biztosítottak az egyház ének és zene kultúrájának ápolására és tökéletesítésére. Ezeket az alkalmakat összekapcsoltuk kórus- és zenekari találkozókkal, ahol határon túli magyar kórusok is részt vettek. A tapasztalatunk az, hogy évről évre emelkedik az ének- és zenei szolgálatok minőségének a szintje, és ez egy örömteli folyamat.

Ezek az alkalmak az adventista identitástudatunkat is építik, hiszen megéljük azt, hogy egy nagyobb közösség, egy világegyház része vagyunk.

6. Képzések biztosítása

A fentiekben említést tettem a lelkészek továbbképzéséről, a missziókonferencián tartott képzésekről, az ifjúsági Relay képzésről, a Fiatalok Jézusért misszióképzésről, és az igehirdetők képzéséről. A következő évtől az Adventista Teológiai Főiskola támogatásával Szakmai konzultációs napokat tartunk gyülekezeti és körzeti szinten. Ez lép a korábbi Gyülekezeti munkatársképző helyére. Az egyházterület sokféle és komplex képzési lehetőséget kínált a gyülekezeteknek és szolgálattevőknek, de szomorúan kell megállapítanunk, hogy nem használtuk ki az ezekben rejlő lehetőségeket. Szeretnénk a jövőben nagyobb hatékonysággal alkalmazni ezeket a lehetőségeket.

Ebben az évben egyházterületi szintű misszióképzést tartottunk Debrecenben Anthony Kent (Generálkonferencia) közreműködésével.

2014-ben a Transzeurópai Divízió tartott képzést Balatonalmádiban a divízióhoz tartozó unióknak. A Tiszavidéki Egyházterületről 25-en vettünk részt a képzésen.

7. Az egyházterület pénzügyeinek kezelése

Mivel önálló gazdálkodó egység vagyunk a Magyar Unión belül, az egyházterületnek feladata az egyházterület pénzügyeinek kezelése. Ezen a területen úgy igyekeztünk szolgálni, hogy tevékenységünk tükrözze, hogy nem a saját, hanem az Úr pénzének és anyagi eszközeinek a szolgálatában állunk. Minden, amit a testvérek az Úr ügyére adakoztak, szentség az Úrnak. Igyekeztünk nem személyes érdekeinket vagy egy hozzánk közel álló körnek az érdekeit szolgálni. Megpróbáltunk a legigazságosabban és a legméltányosabban eljárni mindenben. Munkánkban a takarékosságra igyekeztünk, és elkerültünk minden pazarlást. A pénztárosi beszámolóból ez látható lesz.

8. Az egyházi ingatlanokra való odafigyelés

Mindamellett, hogy a gyülekezeti ingatlanok elsődleges tulajdonosa (nem jogi értelemben) a gyülekezet, és elsődleges felelőse a gyülekezet lelkésze, igyekeztünk a gyülekezeteket támogatni abban, hogy méltó körülmények között tarthassák istentiszteleteiket. Évente két gyűjtést szerveztünk, amelynek összegét a legrászorultabb gyülekezetek rendelkezésére bocsátottuk, ingatlanjaik felújítására. Így megújultak gyülekezeti épületek és lelkészi szolgálati lakások. A pénztárosi beszámoló ki fog térni ezekre. A tizedcédulán való adakozásra is lehetőséget adtunk jövedelmünk további 1%-ának önkéntes felajánlására erre a célra. Már érzékelhető a növekedés, de szeretnénk ezt a lehetőséget jobban kihasználni. Ezenkívül újabb lehetőségek után kutatunk, mert a gyülekezeti ingatlanjaink és lelkészi szolgálati lakásaink karbantartása, felújítása egyre nagyobb terhet ró az egyházterületre.

9. Kommunikáció

A gyülekezetek irányába a TETinfo levelezőcsoport segítségével igyekeztünk minden lehetséges információt eljuttatni, és fogadni is az észrevételeket és javaslatokat. Elnökségi szombati szolgálataink alkalmával a lehető legtöbb információt átadtuk a meglátogatott gyülekezeteinknek és testvéreinknek. A felsőbb szintekkel való kommunikációnk is jól működött. Kapcsolatunkat az egymás megbecsülése és tisztelete jellemezte. Jó munkatársi légkörben tudtunk egyeztetni a legkényesebb ügyekben is, úgy az unióval, mint a Dunamelléki Egyházterülettel.

10. Külkapcsolatok

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Nyugat-ukrajnai Egyházterülettel, amelynek keretében magyar igehirdetőket és evangelizátorokat bocsátunk rendelkezésükre úgy, hogy a határig fizetjük az útiköltségüket, a határon túli költségeket pedig ők állják. Ezenkívül pénzügyi segítséget is nyújtottunk magyar nyelvű missziós lap kiadására. Az évenként megrendezett kárpátaljai magyarok találkozójára szolgálattevő lelkészt delegálunk, valamit a fehérgyarmati fúvószenekar szolgálatával támogatjuk őket.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Dél-erdélyi Egyházterülettel is, amelynek keretében sor került kölcsönös elnökségi látogatásokra, munkamegbeszélésekre és kölcsönös evangelizációs sorozatok megtartására. Tiszavidéki lelkészek evangelizációs sorozatokat tartottak Erdélyben és erdélyi lelkészek sorozatokat tartottak a Tiszavidéki Egyházterületen.

Az évente megrendezett egyházterületi szombatkonferenciákon minden alkalommal vendégszerepeltek erdélyi kórusok és lelkészek, akik szolgálatukkal hozzájárultak a program áldásaihoz. Ezeket a szombatokat a romániai Speranta TV (Remény TV) felvette és közvetítette. A Speranta TV egyházterületünkön szolgáló lelkészekkel készített műsorokat a Párbeszéd rovatába, és evangelizációs sorozatokat is felvettek, amelyeket a Tiszavidéki Egyházterületen élők is megnézhettek.

11. Hittanoktatás

A Tiszavidéki Egyházterület élni kíván a lehetőségekkel, amelyek keretén belül bekapcsolódunk a gyülekezeti és iskolai hittanoktatásba. A gyülekezeti hittanoktatást segíti az állam anyagi hozzájárulása is, amelynek segítségével a gyülekezeteknek lehetőségük adódott hittaneszközöket vásárolni és a gyermek-szombatiskolai termeket berendezni. Az iskolai hittanoktatásban pedig egy rendkívüli missziós lehetőséget látunk olyan emberek elérésére, akikkel egyéb módon nem tudtuk felvenni a kapcsolatot. Egyes gyülekezeteknek máris nagyon jó tapasztalataik vannak (Józsa, Orosháza, Békéscsaba, Szeged, Deszk, Hódmezővásárhely). Valamint az egyházterületünkön működő adventista általános iskolában, ahol a kihelyezett lelkész hitoktatást, illetve áhítatokat tart diákoknak és tanároknak.

12. Gyermek, ifjúság, zene

Egyre több helyen folyik iskolai hitoktatás (Debrecen-Józsa, Orosháza, Szeged, Deszk, Hódmezővásárhely, Tiborszállás). Gyülekezeteink gyermek-szombatiskolai munkáját ingyenes tanulmányokkal és a szintén ingyenes Mosoly című gyermekfolyóirattal támogatjuk. A Tiszavidéki Egyházterületeken regionális ifjúsági koordinátorokat jelöltünk ki, akik az unió ifjúságával együttműködésben végzik szolgálatukat (Palotás Kristóf – Békés és Csongrád megye, Restás László – Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Mivel Ifjúsági Osztály csak uniószinten működik, az egyházterület a táborokon és ifjúsági rendezvényeken való részvételt anyagiakkal támogatja, valamint lelkészeinek szolgálatával, akik ezen a területen dolgoznak.

A zenei területet is nagyon fontosnak tartjuk és támogatjuk. Egyre színvonalasabb zenei szolgálatokkal találkozunk a gyülekezeti, hitmélyítő, jótékonysági alkalmainkon. Ezek az együttesek és kórusok szolgálatukkal hozzájárulnak az egyház missziós kezdeményezéseihez. A teljesség igénye nélkül a következő szolgálati csoportokat emelném ki, akik nemcsak a gyülekezeti szolgálatokban tevékenykednek, hanem készek a gyülekezet falain kívül is missziós szolgálatokra: Hódmezővásárhely; Szeged; Békés-Csongrád megyei Kórus; Békés-Csongrád megyei Kamarakórus; Békés megyei Női Kamarakórus; Orosházi Kórus; Békéscsabai Kórus; Gyulai Kórus; Debreceni Kórus; Debreceni Ifi Kórus; Józsai Kórus; Hajdúhadházi BlessSings énekegyüttes; White Kórus; Szabolcsi Adventista Vegyeskar; Fehérgyarmati Kórus és Rezesek; Nagyúti Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes; Tiborszállási Gyerekek.


„Mert amiként derekára kapcsolja a férfi az övet; akként kapcsoltam magamhoz Izráelnek egész házát és Júdának egész házát, azt mondja az Úr, hogy legyenek az én népemmé, az én nevemre, dicséretemre és tisztességemre, de nem engedelmeskedtek” (Jer 13:11). 
< Előző   Következő >

 
 
 
Hírek
Galéria
Joomla Toplista