2024. július 12. Péntek
Napnyugta: 20:39
NyitólapOldaltérképLinkekElérhetőségLogin
 
 
 
 
 
      Címlap arrow Kik az Adventisták arrow Etikai állásfoglalások arrow Táplálkozás arrow A gyermekek szexuális zaklatásáról
A gyermekek szexuális zaklatásáról PDF Nyomtatás E-mail

A Hetednapi Adventista Egyház hivatalos állásfoglalása

A gyermekek szexuális zaklatásáról akkor beszélünk, amikor a gyermeknél idősebb vagy erősebb személy a saját erejét, tekintélyét vagy bizalmi pozícióját felhasználva, szexuális magatartásra kényszeríti, vagy szexuális tevékenységbe vonja a gyermeket.

A vérfertőzés a gyermekek szexuális zaklatásának specifikus formája, ami magában foglal minden olyan szexuális tevékenységet, ami gyermek és szülő, gyermek és testvér, családtag vagy mostohaszülő között valósul meg.

Szexuális zaklatók bármilyen életkorú nők és férfiak lehetnek, bármilyen nemzetiségi vagy szociális-gazdasági háttérrel. Többségükben azonban nős férfiak, gyermekes családapák, akiknek tisztességes munkájuk van, és lehet, hogy rendszeresen járnak gyülekezetbe. Jellemző rájuk, hogy erősen tagadják visszaélő magatartásukat, tetteikben nem látnak semmilyen problémát, ésszerűsítik viselkedésüket, vagy másvalamire, másvalakire hárítják a felelősséget. Bár igaz, hogy sokan közülük mélyen gyökerező alacsony önértékelés és bizonytalanság miatt szenvednek, ezek a problémák nem fogadhatók el mentségként a gyerekek szexuális zaklatásakor. A legtöbb szakember egyetért abban, hogy a gyerekek szexuális zaklatásának igazi oka sokkal inkább a hatalomvágyhoz kötődik, mintsem a szexhez.

Amikor Isten megteremtette az emberi családot, kölcsönös szeretetre és bizalomra alapozott házastársi kapcsolatba helyezte a férfit és a nőt. Ennek a kapcsolatnak ma is az a szerepe, hogy állandó és boldog család alapját képezze, ahol minden családtag méltósága, értéke és integritása védelmet és támogatást kap. Minden gyermeket, akár fiú, akár lány, el kell ismerni Istentől származó ajándékként. A szülők kapták azt az előjogot és felelősséget, hogy táplálják, védjék, és fizikailag gondozzák gyermekeiket, akiket Isten bízott rájuk. A gyermekeknek ki kell tudniuk fejezni szüleik és a család többi tagja iránti tiszteletüket és bizalmukat, a zaklatás kockázata nélkül.

A Biblia a lehető legkeményebb formában elítéli a gyermekek szexuális zaklatását. Minden olyan szexuálisan zaklató szokást, ami összezavarja, elmossa és lealacsonyítja a személyes, generációs és nemi határokat, személyiség elleni árulásnak és durva erőszaknak tekint. Nyíltan elítéli az erővel, hatalommal és felelősséggel való visszaélés minden fajtáját, mert ezek megrendítik az áldozat legmélyebb érzéseit önmagával, másokkal és Istennel szemben; és megingatják benne a szeretet és a bizalom képességét. Jézus nagyon erős nyelvezetet használt, hogy elítélje mindazok tevékenységét, akik szóban vagy cselekedetben megpróbálták megbotránkoztatni a gyermekeket.

Az adventista keresztényi közösség sem védett a gyermekek szexuális zaklatásától. Mi hiszünk abban, miszerint a hetednapi adventista hitelvek megkövetelik tőlünk, hogy aktívan részt vegyünk ennek megelőzésében. Elkötelezettek vagyunk a zaklatások áldozatainak és családtagjaiknak lelki támogatásában, hogy elősegítsük a gyógyulás és helyreállítás folyamatát, valamint számon kérjük az egyház hivatásos és laikus vezetőitől a lelki vezetéshez méltó személyes viselkedési szokások fenntartását.

Mint egyház, hisszük, hogy a mi hitünk a következőre kötelez minket.

  1. Kihangsúlyozzuk Krisztusnak a családi kapcsolatokra vonatkozó alapelveit, amelyek Istentől származó jogokként ismerik el a gyerekek önbecsülését, méltóságát és tisztaságát.

  2. Olyan légkört kell biztosítanunk a zaklatást elszenvedett gyermekeknek, ahol biztonságban érezhetik magukat, amikor a szexuális zaklatásukról beszélnek; és érezhetik, hogy valaki meghallgatja őket, és törődik velük.

  3. Tudnunk kell minden szexuális zaklatásról és annak a közösségünkre gyakorolt hatásáról.

  4. Segítenünk kell a lelkészeket és a laikus vezetőket felismerni a szexuális zaklatás figyelmeztető jeleit, és megérteni azt, hogy miként járjanak el helyesen, amikor gyanúsítanak valakit, vagy amikor a gyermekek szexuális zaklatásról számolnak be.

  5. Létesítenünk kell célirányos kapcsolatokat szaktanácsadókkal és helyi szervezetekkel, ahol szexuális visszaélésekkel foglalkoznak, és szaktudásuknál fogva képesek segíteni és támogatni az áldozatokat és családtagjaikat.

  6. Irányelveket kell meghatároznunk a különböző szinteken, hogy segítsük az egyházi vezetőket pártatlanul kezelni a szexuális zaklatással vádolt személyeket; illetve felelősségre vonni a zaklatókat tetteikért, és megfelelő módon fegyelmezni őket.

  7. Támogatnunk kell a nevelést, és javítanunk a családok helyzetét azáltal, hogy eloszlatjuk azokat a vallásos és kulturális hiedelmeket, amelyekkel igazolják vagy elfedik a gyermekek szexuális zaklatását; egészséges önértékelést építünk ki minden gyermekben, ami képessé teszi őket önmaguk és mások tiszteletére; valamint erősítjük a krisztusi kapcsolatok kialakulását férfiak és nők között a családokban és a gyülekezetben.

  8. Gondoskodó támogatást és hiten alapuló helyreállítási szolgálatot kell biztosítanunk úgy a zaklatók, mint az áldozatok számára; segítséget kell adnunk a helyi szakmai háló megtalálásában.

  9. Bátorítanunk kell a családterapeuták képzését, hogy előmozdítsák az áldozatok és zaklatók gyógyulását és helyreállítását.

 

Az állásfoglalás alapjául felhasznált szentírási igehely az 1Móz 1:26–28; 2:18–25; 3Móz 18:20; 2Sám 13:1–22; Mt 18: 6–9; 1Kor 5:1–5; Ef 6:1–4; Kol 3:18–21; 1Tim 5:5–8.

Ezt a nyilatkozatot a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának végrehajtó-bizottsága hagyta jóvá, és szavazta meg 1997. április 1-én, Loma Lindában, Kaliforniában.

 
< Előző   Következő >

 
 
 
Etikai állásfoglalások
Táplálkozás
Család, kapcsolatok, környezet
Drogok, génterápia
Tanulmányok
Joomla Toplista