2024. július 25. Csütörtök
Napnyugta: 20:27
NyitólapOldaltérképLinkekElérhetőségLogin
 
 
 
 
 
      Címlap arrow Bibliaismeret arrow Lelki egészség arrow A Szentírás
A Szentírás PDF Nyomtatás E-mail

A világtörténelem egyedülálló és páratlan alkotása

Gondoljunk egy könyvre, amelynek igen változatos a története! Szerették és gyűlölték, elfogadták és elvetették; de amely a múltban és a jelenben egyaránt formálja és alakítja világszerte az egymástól nagyon is különböző emberek gondolkodásmódját és világnézetét. Vajon mi jut minderről eszünkbe? Melyik könyvről lehet szó?

Csak egyetlen könyv van a világon, amelyre ráillik ez a jellemzés. A Bibliáról, a keresztény hit szent iratáról van szó.

De miért emelkedik ki a Biblia minden más könyv közül, beleértve más vallások szent iratait is? Forrása, eredete és témája miatt. A Biblia azt állítja önmagáról, hogy isteni eredetű, Isten különleges kinyilatkoztatásának dokumentuma: az élő Istennek Igéje.

Egyszer feltettem egy kérdést egy laikus hívőnek, aki az adventisták második generációját képviseli Örményországban: „Mit jelent számodra a Biblia? Mit ad számodra a mindennapokban? Mi a jelentősége életedben?"

„Mielőtt megismertem volna Istent - válaszolta -, nagyon zaklatott életem volt. De most, hogy személyesen ismerem Istent, olvasom és tanulmányozom az Ő Igéjét, Isten békessége lakozik bennem. Most értelme van az életemnek, minden teljesen megváltozott. Tudom, hogy Isten dicsőségére élek, és életem telve van békességgel, örömmel és erővel, hogy teljes életet éljek."

 

A Biblia: Isten Szava

A Biblia tekintélye annak eredetéből fakad. Írói is úgy tekintették, mint ami különbözik minden más irodalmi alkotástól. Pál apostol úgy utal rá, mint a Szentírásra (Róm 1:2), és azt írja, hogy „A teljes írás (vagyis az egész Biblia) Istentől ihletett" (2Tim 3:16). Ez szó szerint azt jelenti, hogy az egész Szentírás, az Ó- és Újszövetség egyaránt „Isten szájának lehelete". Azt jelenti, hogy a Biblia nem csupán Isten szavát tartalmazza, hanem az maga Isten Szava. Az élő Isten különleges kinyilatkoztatásának dokumentuma.

A Biblia valódi szerzője tehát a Szentlélek Isten. A próféták és apostolok a Lélek irányításának és befolyásának engedve szólták Isten Szavát (2Pt 1:21). Isten ebben az egyedülálló könyvben nyilatkoztatja ki önmagát, világos céljait, szent jellemét, lényének lenyűgöző szépségét, szelíd és állhatatos szeretetét, valamint felmérhetetlen fenségét és hatalmát. E könyv olvasása közben találkozunk a Teremtővel, a szerető Istennel, és különleges közösségünk van a világegyetem Urával.

Sok keresztény gondolkodó meggyőződése szerint, amikor imádkozunk, szívünket és elménket kinyitjuk az Úr előtt, elmondjuk neki lelkünk legmélyebb érzelmeit; feltárjuk Isten előtt gondolatainkat, szándékunkat és szükségleteinket. Az imádság tehát az Istennel való beszélgetés eszköze. Amikor azonban a Bibliát olvassuk és tanulmányozzuk, akkor az Úr szól hozzánk; különleges módon kinyilatkoztatja számunkra akaratát és szándékát; közli velünk szeretetét, jellemének szépségét, hatalmát, valamint életünkkel kapcsolatos terveit és parancsolatait.

A Biblia tartalmazza az Úrral kapcsolatos igazságot, és úgy mutatja be Őt, mint aki vágyik arra, hogy kapcsolatban legyen velünk. Mint ahogy Jézus Krisztus Isten élő Igéje, úgy a Biblia Isten írott Szava, amely által személyesen megismerhetjük Őt, mint szerető Atyánkat, aki gondot visel rólunk; mint Barátunkat, aki mindig velünk van életünk különféle nehéz körülményei közepette.

 

A Biblia szerepe a keresztényi életben

A Biblia kinyilatkoztatja számunkra azt, hogy mit vár el Isten tőlünk, s hogy milyen kapcsolatban szeretné, hogy legyünk vele és embertársainkkal. Megmutatja nekünk az ösvényt, amely hozzá vezet, s hogy hogyan nyerhetjük el az üdvösséget és az örök életet Jézus Krisztus által.

Ahogy a zsoltáros mondja: „Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága" (Zsolt 119:105). Ez azt jelenti, hogy a Biblia megbízható útikönyv az Úr minden igazi követője számára.

A helyes útra helyezi lábunkat, és megvilágítja a hívő előtt az ösvényt. Amikor sötét úton járunk, akkor bizonytalannak érezzük magunkat, és tele vagyunk félelemmel, hogy vajon mi vár ránk. Az Úr útjai azonban az Ő világosságától fénylenek, és nem kell félnünk, mert jövőnk biztos. Reménységünk van. Ezt mind a Bibliából tudjuk!

Azt is elmondhatjuk, hogy a Biblia a bölcsesség forrása, a tudás tárháza, ahol minden bölcsesség és tudás megtalálható, amely az üdvösséghez és az igaz élethez szükséges. A Biblia minden hívő lelki kenyere, ahogy Jézus mondta: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Istennek szájából származik" (Mt 4:4). Amiképpen a fizikai kenyér létfontosságú és szükséges fizikai életünk fenntartásához, akképpen létfontosságú és szükséges a Szentírás - lelki életünk fenntartásához. A Biblia a lelki erő forrása, erőt és energiát ad ahhoz, hogy lelkileg növekedhessünk, megújulhassunk és Jézusban lakozhassunk, mint gyümölcstermő tanítványok. Ismét Pál szavait idézzük, aki a legnagyobb keresztény gondolkodók egyike volt: „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy [mindenki, aki Istenhez tartozik] tökéletes legyen, minden jó cselekedetre felkészített" (2Tim 3:16-17). Pál apostol itt kihangsúlyozza, hogy a Biblia kétszeres jelentőséggel bír minden hívő számára: irányadó mérce (a) a tantételek és a hit; és (b) életmódunk és gyakorlatunk szempontjából.

Személy szerint én hiszem, hogy a Biblia Isten Igéje; az Úr különleges kinyilatkoztatása. A Szentírás iránti érdeklődésem nem pusztán elméleti jellegű. Azt tapasztaltam, hogy amikor egyszerűen - nem a szakmámból adódó érdeklődéssel - olvasom a Bibliát, akkor érzem, hogy a Szentlélek által Isten van velem, és ez nagyon lelkesít! Amikor ily módon olvasom a Bibliát, nem csak tudásra szomjazom, hanem bölcsességre - Isten bölcsességére, ami bölccsé tesz engem ebben az életben, és segít, hogy hűséges legyek Istenhez.

Amikor a Szentírást olvassuk és tanulmányozzuk, akkor meghalljuk az élő Isten hangját, aki szól hozzánk ezen az egyedülálló könyvön keresztül, mely a valaha megírt, leginkább csodált irodalmi alkotás. Arra hívlak titeket, hogy legyen ez a Könyv a legfontosabb könyv életetekben! Legyen iránymutató, ösvényetek világossága!

 

Andranik Stepanyan

 
< Előző   Következő >

 
 
 
Bibliaismeret
Bibliatanulmányok
Lelki egészség
Bibliai Levelező Iskola
On-line Biblia
Ellen G. White Írásai
Joomla Toplista