2024. június 25. Kedd
Napnyugta: 20:45
NyitólapOldaltérképLinkekElérhetőségLogin
 
 
 
 
 
      Címlap arrow Szolgálat és küldetés arrow Stratégiai terv arrow Bibliai küldetésünk
Bibliai küldetésünk PDF Nyomtatás E-mail
Mt 22:36–40.; Mt 28:19,20; Mk 16:17,18; ApCsel 2:41–47; Jn 20:19–23; Lk 4:18,19; Jn 17; Jel 14
Krisztus tanítványainak küldetése ezen a földön szeretni, szolgálni és követni a Mestert.
Image Szeretni az Urat, a mi Istenünket teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkkel azt jelenti, hogy életünket Istennek elkötelezve, az imádat és örömteli dicsőítés fényében éljük és odaszenteljük magunkat Istennek a szolgálatra.

Szeretni felebarátunkat, mint magunkat a gyakorlatban azt jelenti, hogy embertársaink üdvösségéért készek vagyunk áldozatokat hozni. Úgy bánunk embertársainkkal, mint ahogy Jézussal bánnánk. (Mt 22:36–40.)

Jézus Krisztus nagy misszióparancsa értelmében készek vagyunk feladni kényelmünket és elmenni oda, ahol az embertársaink élnek. Számunkra a bibliai elvek megőrzése és követése minden helyzetben fontos és kötelező érvényű, azonban embertársaink elérése érdekében minden lehetséges és hatékony módszert kipróbálunk és használunk. Célunk az, hogy Krisztus tanítványaivá tegyük őket, akik másokat is Jézushoz vezetnek majd. (Mt 28:19,20.)

Hiszünk Jézus Krisztusban és ebből a hitből az fakad, hogy az Ő jelenléte a mi életünkben és szolgálatunk során meghátráltatja Sátánt. Imáinkra választ és jeleket ad arra nézve, hogy velünk marad a világ végéig. (Mk 16:17,18.) Ennek alapján elhatározzuk, hogy az első apostoli egyház értékei számunkra a hit gyakorlásának elveit jelentik. Isten igéjének olvasása és gyakorlati alkalmazása életünkben, az egyéni és közösségi imádság, az őszinte és örömteli közösség vállalása, valamint a vendégszeretet gyakorlása és anyagi eszközeink küldetésünk teljesítésére való felajánlása, életünk alappilléreivé válnak. (ApCsel 2:41–47.)

A feltámadt Jézus Krisztus a Szentlélek jelenléte által bennünk lakik és általunk cselekszik. Ez békességre hangolja, és örömmel tölti el a tanítványok közösségét. (Jn 20:19–23.) A Krisztust váró tanítványok közössége, Krisztus teste számára az evangélium hirdetése, a lelki és fizikai sebek gyógyítása, valamint a kötöttségektől és az embereket megkörnyékező bűnből való szabadulás és szabadítás a szolgálat célja. (Lk 4:18,19.)

Küldetésünk az, hogy az emberek megismerjék Istent és az Ő tervét azáltal, hogy szemlélői és megtapasztalói annak a szeretetnek, mely áthatja közösségünket. A Szentháromság egysége arra nevel minket, hogy az egyént lelki ajándékaival, képességeivel és véleményével együtt értékeljük és használjuk a bizonyságtevés szolgálatában. A különbözőségekben való egység példáját testesítjük meg a magyar hetednapi adventista közösségben. (Jn 17. fej.)


Küldetésnyilatkozatunk:

Krisztussal járni, szolgálva várni.

 
Következő >

 
 
 
Stratégiai terv
Bibliai küldetésünk
Látásunk
Értékeink
Célkitűzéseink
Joomla Toplista