Isten kegyelmét hirdetjük!

matthew_bediakoSzombat délelőtt Matthew Bediako testvér hirdette Isten Igéjét a több tízezres ünneplő gyülekezetnek Ézsaiás 53. fejezete alapján. Igehirdetésének központi gondolata: Mi Hetednapi Adventisták Isten kegyelmét hirdetjük! Isten kegyelme által nem a világ tragédiái - ruandai polgárháború, kenyai, kambodzsai események... - állnak az emberi történelem központjában, hanem Krisztus keresztje. Ő meghalt érettünk, keresztje a megváltást hirdeti. Ő meghalt bűneinkért, és felajánlja a döntés lehetőségét. 2000 évvel ezelőtt Krisztus közelében haldoklott két ember a kereszten. Az egyik - aki elfogadta Urának Krisztust - meghalt a bűneinek, a másik - aki elutasította Őt - bűneiben halt meg. Isten kegyelme folytán dönthetünk, hogy melyik utat választjuk. Ha mellette döntünk, erőt és hatalmat kapunk a mi Urunktól és reményt a jövőre nézve, ugyanakkor feladatot is kapunk: Isten kegyelmét hirdethetjük!

dennis_meierSzombat este Dennis Meier testvér igehirdetését hallgathattuk meg. Testvérünk nagyapja és édesapja is lelkész. Igehirdetésének textusa Zsid 11:6 volt. Dennis Meier szolgálatában kiemelte, hogy mindannyian szeretnénk Istennek tetszeni, szeretnénk, ha igent mondana életünkre, akárcsak Ábel vagy Énók esetében. Ez a vágy, ha nem Istenre figyelünk, könnyen legalista, farizeusi útra terelhet bennünket. Nem törekedhetünk arra, hogy Isten iránti szeretetünk és az Ő megtapasztalása iránti vágyunk öncélúvá váljon. Keresztényi életünk központi eleme az Istennel való folyamatos kapcsolat és a másokért végzett szolgálat.

 

Szabó János