Jelentés a Dél-amerikai Divízió munkájáról

delamerikaiA Dél-amerikai Divízióban 2 015 910 gyülekezeti tag van, 21 147 gyülekezet és csoport működik, és 3430 lelkész szolgál. A divízió területén 20 millió magazint vittek ki az utcára az embereknek, melyek Jézus közeli visszajövetelének tényére hívták fel a figyelmet. 2009-ben csaknem félmillió család nyitotta meg otthonának ajtaját és hívta meg munkásainkat, hogy beszéljenek nekik az adventista tanításokról. Mark Finley műholdas evangelizációs sorozatába 15 000 gyülekezet kapcsolódott be, és 123 696 ember fogadta el a meghívást, hogy kövesse Jézust.

Az elmúlt 5 évben 1 123 724 keresztséget regisztráltak a divízió területén. 3563 új gyülekeztet alapítottak, 247-tel nőtt a lelkészi körzetek száma, 2 új gyülekezetet, és 2 új gyülekezetek unióját hoztak létre. 571-gyel nőtt a lelkészek száma, 71 978 kiscsoportot hoztak létre, és 104 277 evangelizációs sorozatot szerveztek. A tizedbevétel 116,33%-kal nőtt 5 év alatt.

Az egyház missziós tevékenységét 883 oktatási intézmény segítette, ezekben 232 116 diák, és 16 168 tanár végezte a szolgálatot. 3755 könyvevangélista 31 319 703 könyvet és magazint terjesztett el a lakosság körében.

Az Adventista Médiaközpont 3 televízió-csatornát, 106 rádiócsatornát működtetett, és az internetes oldalukat csak 2009-ben 14,2 millió ember látogatta meg.

A divízió területén 15 kórház és 2 élelmiszergyár is hozzájárult egyházunk szolgálatához. Az ADRA 4000 tonna élelmiszert juttatott el a rászorulóknak a térségben.

 

Tóth Sándor