Hetednapi adventista állásfoglalás a globális szegénységről

A szegénység minden társadalomban jelen van. A szegénység megfosztja az emberi lényeket a legalapvetőbb jogaiktól. Éhezésre ítél, megfoszt az orvosi ellátástól, a tiszta víztől, az oktatástól, a munkalehetőségtől, és gyakran a tehetetlenség, reménytelenség és egyenlőtlenség érzetét eredményezi. Naponta több mint 24 000 gyermek hal meg a szegénység okozta, megelőzhető körülmények miatt.

A hetednapi adventisták hiszik, hogy a szegénység és az azzal együtt járó igazságtalanságok csökkentésére irányuló intézkedések fontos részét képezik a keresztény szociális felelősségérzetnek. A Biblia világosan kinyilatkoztatja Isten különleges érdeklődését a szegények iránt és az Ő elvárásait arra vonatkozóan, hogy követői hogyan viszonyuljanak azokhoz, akik képtelenek magukról gondoskodni. Minden emberi lény Isten képmását hordozza, és részesül Isten áldásában (Lk 6:20). A szegényekért végzett munkában Jézus példáját és tanítását követjük (Mt 25:35-36). Mint lelki közösség, a hetednapi adventisták kiállnak a szegények igazsága mellett, felemelik a hangjukat azokért, akik képtelenek magukat megvédeni (Péld 31:8), és fellépnek azok ellen, akik „elrabolják népem szegényeinek igazságát" (Ézs 10:2). Együttműködünk Istennel, aki „igazságot szolgáltat a szegénynek" (Zsolt 140:13, kat. ford.).

A szegénység és az éhínség csökkentésére irányuló munka sokkal többet jelent, mint együttérzést tanúsítatni a szegények iránt. Azt jelenti, hogy közbenjárunk a közérdek képviseletében, amely igazságosságot és méltányosságot biztosít a szegényeknek felhatalmazásuk és emberi jogaik terén. Azt jelenti, hogy támogatunk és részt veszünk olyan programokban, amelyek a szegénység és az éhínség leküzdésére irányulnak, és egy elviselhető életvitel kialakításához segítik az embereket. Az igazságosság iránti elkötelezettség szeretetből fakadó cselekedet (Mik 6:8). A hetednapi adventisták hiszik, ez is arra szólít, hogy egyszerű és mértékletes életet éljünk, amely az anyagiasság és a gazdagság kultúrája ellen tesz tanúbizonyságot.

A hetednapi adventisták támogatják az ENSZ egész világra kiterjedő Millenniumi Fejlődési Célkitűzések programját, amely a szegénységet legalább 50%-kal kívánja csökkenteni 2015-re. Ennek elősegítése érekében a hetednapi adventisták a civil társadalom, a kormányzatok és egyéb szervek társaiként azon munkálkodnak velük együtt helyileg és globálisan egyaránt, hogy részt vegyenek Isten maradandó igazságosságot létesítő munkájában, ez összetört világban.

Krisztus követőiként eltökélt reménységgel kötelezzük el magunkat erre a feladatra, melyhez Istennek az új égről és az új földről szóló látomásának ígérete ad erőt, ahol nem lesz szegénység és igazságtalanság. A hetednapi adventisták arra hívattak el, hogy az Isten országáról szóló eme látomás alapján fantáziadús és hűséges életet éljenek azáltal, hogy már most véget vetnek a szegénységnek.

 

(Ford.: Dr. Simon Előd)