Női diakónusok felszentelése – Változások a Gyülekezeti kézikönyvben

gyulkezikonyvAmint arról már hírt adtunk, a Generál Konferencia 59. ülésszaka megszavazta az átszerkesztett Gyülekezeti kézikönyvet.

A fontosabb betoldások, módosítások rövid összefoglalása az érintett fejezetek szerint:

 

I.        Az első fejezet egyik betoldása megerősíti az egyház jó rend iránti elkötelezettségét. Elismeri, hogy a fegyelem, a szabályok és irányelvek fontosak ahhoz, hogy az egyház hatékonyan működjön, és teljesítse küldetését.

a.      A kézikönyv első része világszerte érvényes; minden egyházi egységnek, gyülekezetnek és gyülekezeti tagnak követnie kell. A kézikönyv rendelkezései a Szentírásra és a Prófétaság Lelkének írásaira épülnek. Minden tekintetben követnie kell a helyi gyülekezetnek. A kézikönyv világosan meghatározza a helyi gyülekezet egyházterülethez és az egész egyházszervezethez való viszonyát. Nem megengedett, hogy a helyi gyülekezet olyan működési szabályokat határozzon meg, amelyek ellentétesek a kézikönyvvel. A kézikönyvet csak a Generál Konferencia ötévenkénti ülése módosíthatja. (Megj.: minden módosítást bekezdésenként, külön szavaz meg a plénum).

b.     A kézikönyv második része a „Megjegyzések" fejezet; ide kerültek azok a részek, amelyek nem kötelezőek, inkább irányelveket, példákat fogalmaznak meg.

Ez a módosítás egyértelmű választ ad arra a vitára, hogy a kézikönyv csak általános irányelveket tartalmaz-e, amit minden gyülekezet a maga képére alakíthat át, vagy mindenki számára követendő szabályokat tartalmaz.

 

II.      A harmadik fejezet szervezeti kérdésekkel kapcsolatos módosításai:

a.      Az egyházban egyik szervezeti egység sem határozhatja meg a saját státuszát, és nem működhet úgy, mintha nem lennének kötelezettségei az egyház egésze felé.

b.     A megváltozott egyházi struktúrával összhangban, a kézikönyv új betoldása meghatározza a gyülekezetek uniójának fogalmát. A helyi uniókonferencia döntését a Generál Konferencia ülése fogadja el.

c.      Meghatározza a GK ülés feladatkörét (hitelvek, kézikönyv, alkotmány, tisztségviselők választása).

 

III.     Az ötödik fejezet új rendelkezései

a.      Lehetővé teszik a női diakónusok felszentelését.

b.      Pontosításokat tartalmaz a gyülekezeti csoportok szervezésével kapcsolatban.

c.      Gyülekezetek létszámcsökkenés miatti feloszlatásával, vagy csoporttá alakításával kapcsolatos módosításokat tartalmaz.

 

IV.   A hatodik fejezet egyetlen módosítása a levéllel való átigazolásra vonatkozik. Ha egy tag nincs fegyelmi eljárás alatt, a gyülekezeti levele nem tartható vissza, illetve nem küldhető róla jellemzés a fogadó gyülekezetnek. Egyetlen kivétel a múltbeli, kiskorúakkal való visszaélés esete, amit jelenteni kell a fogadó gyülekezet bizottságának.

 

V.     A hetedik fejezet a fegyelmi okokat kiegészíti az alábbi esetekkel: fiatalokkal való visszaélés; pornográf anyagok készítése, terjesztése, használata; narkotikumok gyártása.

a.      Ha a fegyelmi idő lejár, és nincs ok további eljárásra, értesíteni kell az érintett gyülekezeti tagot a fegyelmi eljárás befejezéséről.

b.     A gyülekezeti tagot legalább két héttel a fegyelmi eljárás tárgyalása előtt értesíteni kell (az időpontról és az eljárás okáról).

c.      A szexuális visszaélés miatti fegyelmi eljárás esetén is lehetséges a tagsági viszony helyreállítása (az ismert feltételek teljesedése estén), de bizonyos következmények megmaradnak. Nem helyezhető olyan tisztségbe, ahol gyerekekkel vagy egyéb veszélyeztetett egyénekkel kerülhet kapcsolatba.

d.     Ha az érintett tag fellebbezni akar a döntés ellen, írásban kell a gyülekezethez fordulnia. Ha nem biztosítják számára a meghallgatást, vagy továbbra is igazságtalannak érzi az eljárást, joga van az egyházterületi bizottsághoz fordulni.

 

VI.   A nyolcadik fejezet módosításai:

a.      A presbiterek feladatai közé sorolja a rendszeres bibliatanulmányozásra, imaéletre és a Jézussal való kapcsolat ápolására késztető bátorítást. A presbitereknek személyes példájukkal kell kinyilvánítaniuk a bibliatanulmányozás és imaélet melletti elkötelezettségüket.

b.     Csak azok foglalkozhatnak gyerekekkel és fiatalokkal, akiknek ismert vagy ellenőrzött a háttere, illetve akik a megfelelő, bizonyos munkakörökben a törvényi előírások által megkövetelt jogosítványokkal rendelkeznek.

c.      A 16-21 év közötti fiatalok szükségleteire külön programot szervez az egyház - Nagykövetek Csoportja néven.

 

VII. A kilencedik fejezet módosítása

a.      A testvéri óra a helyi gyülekezet legfelsőbb döntéshozó testülete; a bizottság elszámolással tartozik a testvéri óra testületének.

b.     Egy évben legalább egyszer kötelező összehívni a testvéri órát.

c.     Minden gyülekezetnek döntenie kell a határozatképesség feltételeiről (meglévő rendelkezés).

d.     Minden gyülekezetnek rendelkeznie kell bizottsággal, amit a gyülekezeti testület választ meg.

 

VIII. A tizenkettedik fejezet módosítása

a.      Néhány új idézet a szombat megünneplésével kapcsolatban. Az egyik közülük (HP 152) arról szól, hogy a gyerekeink szombaton is vidámak lehetnek. Ne tanítsuk őket arra, hogy nem mehetnek ki a szabadba szombaton. Jézus a tóparton tanította a tanítványokat a nyugalom napján.

 

Megj.: A fejezetszámozás az újraszerkesztett kézikönyv számozását követi, amely eltérhet az eddig érvényben lévő Gyülekezeti Kézikönyv fejezetbeosztásától.

 

-őfe-