Női Szolgálatok Osztálya

nszo_logoA Női Szolgálatok Osztályának célkitűzései:

Krisztus második eljövetele előtti időszakban gondoskodni a nőkről az egyházban és lakókörnyezetükben. Bátorítani őket, hogy erősebbekké váljanak Istenbe vetett hitükben, a bibliatanulmányozásban, az imádságban, a személyes növekedésben, és abban, hogy ők maguk is a nők misszionáriusai legyenek lakóhelyükön, elősegítve ezzel az egyházunkban oly szükséges megújulást az Ige által.

 

Küldetésnyilatkozat:

Nőként szolgálni Jézus jó hírével a nőkért és a környezetünkben élőkért.