Egy nap Isten közelében – a zene jegyében

Zenei nap Orosházán
Ünnepélyes zenei istentisztelet részesei lehettek azok, akik április 28-án az orosházi imaházban töltötték el a szombat délelőttöt.

A Zenei nap az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes játékával kezdődött: egyházi énekeink szívből jövő előadása maradandó élmény volt. A jelenlévőket egyházunk zenei munkacsoportjának nevében Nagy Imre testvérünk köszöntötte. Ezt követően a békési, a gyulai és az orosházi kórus dicsőítette Istent - bizonyságot téve énekeikkel valamennyiünk hitéről és reménységéről.

Az Igét - Isten csodálatos országáról, Jézus Krisztus jelenlétéről, mennyei célunkról - Szilvási József testvér hirdette; kihangsúlyozva, hogy sokkal többet elmélkedjünk és beszéljünk a célról, mint az odavezető „nehéz" útról.

Az Összevont Kórus és a jelenlévők együttes énekével - az Advent Himnusz hangjaival fejeződött be áldásos délelőttünk. 

Délután a Petőfi Művelődési Központ Koncerttermében - a Petőfi Kulturális Kht. és a Hetednapi Adventista Egyház Orosházi Gyülekezetének támogatása által megrendezésre kerülő jótékonysági koncertre került sor: az orosházi Esélyegyenlőség Tehetséges Fiatalokért Alapítvány javára. Jó volt látni és megtapasztalni, hogy a jótékonyság, az adakozás lehetősége milyen sok embert összehozott.

A fellépők - az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes, a Békés megyei Advent Kórus, a József Attila Ált. Iskola Kamarakórusa, a Vörösmarty Mihály Ált. Iskola Kodály Zoltán Gyermekkórusa és a szólóénekesek - valamennyien arra törekedtek, hogy a jelenlévők a problémákat, nehézségeket legalább erre az időre elfelejthessék. A rendezvény befejező műsorszámában a gyermekek és a felnőtt kórus - Pörneki Attila vezetésével - együtt adta elő a „Mily fenséges a kegyelem..." című kórusművet.

Isten megáldotta szolgálatunkat, és adakozásra indította a jelenlévőket - így jelentős összeg került átadásra az alapítvány részére.

                                                                                                                                        

Szűcs Sándorné