Az Úr tovább építi művét

A Tiszavidéki Egyházterület Rendkívüli Konferenciája

A Tiszavidéki Egyházterület  2015. november 22-én tartotta Rendkívüli Konferenciáját. Ez ünnepélyes alkalomra a gyülekezetek által delegált küldöttek és a hivatalból küldöttek mellett számos vendég és érdeklődő testvér is érkezett.

Isten Igéjéből ApCsel 11:23 alapján Ócsai Tamás unióelnök testvér szolgált, aki két nagyon lényeges kérdésre hívta fel a hallgatóság figyelmét. Észrevesszük-e az örömre adó dolgokat, még a kedvezőtlen események ellenére is? Ma – ezen a konferencián – észrevesszük-e Isten kegyelmét, és mások észre tudják-e venni bennünk Isten kegyelmének munkáját? Majd a 16. zsoltár szavaival zárta az áhítatot – mely szerint Istennél van a mi örömünk teljessége.

A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése után ünnepélyes keretek között felvettük az újonnan csatlakozott gyülekezeteket (Békés B, Debrecen B, Elek, Kazincbarcika, Miskolc B, Nagyszénás, Sarkad, Telkibánya) egyházterületünk kötelékébe. Ezután következett az elnöki, titkári és pénztárosi beszámoló az elmúlt és az idei év történéseiből.

A továbbiakban egyházterületünk Alkotmánya és Alapszabályának megvitatása következett. Néhány lényeges pontban történt változás az előző dokumentumhoz képest.

  • Az új Alkotmány szerint a jövőben a pénztáros titulus helyett a kincstárnok vagy pénzügyi vezető elnevezés alkalmazandó.
  • Az új gyülekezet megszervezésének feltétele: működő csoportokban élő minimum 20 tag. Egy korábban megszervezett gyülekezet tíz tag alatt minősüljön szórványnak, csatolják más gyülekezethez vagy az egyházterületi gyülekezethez.
  • A következő változás az egyházterületi ciklus kiterjesztését érintette, miszerint a következő Rendes Egyházterületi Konferenciától kezdve ezentúl 4 évre választ vezetőket a testület.
  • A jövőt illetően az Egyházterületi Bizottság létszáma 14 főre bővül. Az elnökség három tagján kívül még két olyan tagja is lesz, akik körzeti lelkészi státuszban szolgálnak az egyházterületen.

A további részletek tekintetében érdemes áttanulmányozni Tiszavidéki Egyházterület Alkotmánya és Alapszabályának dokumentumát.

Várhelyi Zoltán