2024. július 24. Szerda
Napnyugta: 20:28
NyitólapOldaltérképLinkekElérhetőségLogin
 
 
 
 
 
      Címlap arrow Szolgálat és küldetés arrow Stratégiai terv arrow Értékeink
Értékeink PDF Nyomtatás E-mail

1. Felnövekvő nemzedék (gyermek, ifjúság)

ImageEgyházunk megkülönböztetett figyelmet fordít a felnövekvő nemzedék nevelésére, megtartására és szolgálatba állítására. Jézus példáját követve az egyház Istenhez vezeti a fiatalokat. Olyan légkört teremt a közösségben, ahol jól érzik magukat. Választ ad a kérdéseikre számukra érthető nyelven. Lehetőséget biztosít számukra lelki ajándékaik fejlesztésére és gyakorlására. Hidat épít a generációk között, és azon dolgozik, hogy a különböző korosztályok elfogadják, megértsék és tiszteljék egymást. (Mal 4:5–6)


2. Odaszánt életű tagság (lelkiség)

ImageA gyülekezeti tagok személyes lelki életének megújulása a közösségi reformáció legfontosabb feltétele (Róm 12:2; Ef 4:23.). Fontossági sorrendünk első helyén Krisztussal való személyes kapcsolatunk áll (Jn 15:4–5). Ezt tükrözi napi időbeosztásunk, amelyben elkülönített helye van a személyes és a családi imaalkalmaknak, a Biblia módszeres tanulmányozásának a szombatiskolai vezérfonal alapján és E.G White irodalom rendszeres olvasásának. Mivel az örök életre készülünk, egyensúlyt tartunk Jézus eljövetelére való felkészülésünk és mindennapi kötelességeink hűséges teljesítése között. Hiteles, megújult személyes lelki életünk külső megnyilvánulásaként, a magas adventista normák szerinti példaadó életmódot várjuk. (1Jn 2:15–16; Mt 23:25–26; Gal 5:20).


3. Az elveszett ember érték számunkra (evangelizálás)

ImageAz elveszett emberek fontosak Isten számára és ennélfogva, számunkra is. Gondosan megvizsgáljuk, hogy döntéseink milyen hatással vannak az elveszett emberekre, sokkal inkább, mintsem magunkra vagy gyülekezeti tagjainkra. Vezetők és lelkipásztorok összefogva minden gyülekezeti taggal, barátságokat építenek az elveszett emberekkel, és arra törekszenek, hogy Jézushoz vezessék őket. Forrásainkban, pénzben, időben és erőfeszítésekben elsőbbséget élvez, hogy az elveszett embereket Istenhez vezessük. (Lk 15:4–6. Mt 28:18–20) Jézus példáját követve az embereket ott szeretnénk elérni, ahol vannak, kielégítve szükségleteiket.(1Kor 9:19–23). Módszerekben a kreativitást és sokféleséget, magatartásban a konzervatív értékeket részesítjük előnyben.


4. Istentisztelet, tiszta, biblikus tanítás

ImageAz istentisztelet belső, lelki magatartás (Jn 4:25–24), krisztusközpontú életforma, amely átfogja munkánkat, családi és közösségi életünket a hétköznapokban is. (Róm 12:1–2; Jak 1:27.) Ezért valljuk, hogy személyes életünket is ugyanolyan normák irányítják, mint amilyeneket a szombati alkalmainkon is látni szeretnénk. Minden szombaton közösen imádjuk Istent, dicsőítjük őt szolgálatainkkal (Ef 5:19; Kol 3:16) és adományainkkal (Mal 3:10; Zsolt 50:14). Isten jelenlétének megtapasztalása a bűnbánat, a megbocsátás örömének és a küldetés elfogadásának átélését eredményezi. (Ésa 6:1–4) A közösség istentiszteletein értéknek tartjuk a nyitott, örömteli, családias, őszinte, közvetlen, dinamikus, kívülállók számára érthető, változatos formákat és a tagok sokféle lelki ajándékának megfelelő szolgálatokat. Egyensúlyban van az öröm és a hála, az Isten iránti tisztelet kifejezésével úgy szavakban, magatartásban, mint külső megjelenésben.

Az igehirdetések biblikusak, krisztusközpontúak és az alapvető adventista értékeket képviselik. Formai megjelenésükben szólaljanak meg mai nyelven a mai ember szükségleteihez igazodva, kreatív és technikai eszközök felhasználásával is.


5. Közösség (személyes kapcsolatok)

ImageEgyházunk biztonságot nyújt minden ember számára. Tiszteletben tartjuk a különbségeket és tartózkodunk a kritizáló és bíráskodó lelkülettől (Gal 6:4; Mt 7:1–5; Jn 13:34–35), miközben kötelességünknek tartjuk a szerető légkörben mondott feddést is (Gal 5:13–23; Ez 33:7–9). Örömünket találjuk a különbözőségben és a változatosságban (1Kor 12:6; Róm 14:5–6;12–13), az Adventista világegyház által elfogadott 28 hitalapelv keretein belül. Ténylegesen támogatjuk minden ember elfogadását – azáltal, hogy örömteli környezetet biztosítunk, ahol az emberek bocsánatot, örömöt és reménységet találnak. Mindezt abban a tudatban tesszük, hogy Isten a szíveket vizsgálja (1Sám 16:7), és emberi kapcsolatainkat többre értékeli valós vagy vélt igazunk bármi áron való megvédésénél. (Mt 18:23–35; 25:40; 23:23; Jak 2:12–13)
Elkötelezettek vagyunk, hogy úgy bánjunk egymással, mint Jézus tenné, és az Ő tanácsait követve oldjuk meg a vitás helyzeteket. (ApCsel 2:42–47. Mt 18:15–17.)

 
< Előző   Következő >

 
 
 
Stratégiai terv
Bibliai küldetésünk
Látásunk
Értékeink
Célkitűzéseink
Joomla Toplista