Egyházszervezet
A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója a Magyar Köztársaság területén működő két egyházterület (Dunamelléki Egyházterület, Tiszavidéki Egyházterület) uniójaként, része a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája Transz-Európai Divíziójának, mint világszéles egyházi szervezetnek. Ezért a Magyar Unió minden célkitűzésének, szabályának és munkamódszerének összhangban kell lennie a Divízió és a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának munkarendjével és munkamódszereivel. A Magyar Unió az egyház küldetését azokkal a tantételekkel, programokkal és kezdeményezésekkel összhangban teljesíti, melyeket a Generál Konferencia ötévente tartandó ülésén elfogad.