Állásfoglalások (kivonat)

131-10GS Állásfoglalás arról, hogy a Prófétaság Lelke nyilvánult meg E. G. White szolgálatában és írásaiban.

Mi, a 2010-es atlantai Generál Konferencia küldöttei elismerjük azt a folyamatos hatást, amit Ellen G. White szolgálata és írásai jelentenek az egyháznak.

Tanúbizonyságai vagyunk annak, hogy Istentől ihletett tanácsai az egyház számára áldást és vezetést jelentettek. Tanácsai felemelték a Bibliát, mint Isten Szavát és felemelték  Jézust, mint a világ Teremtőjét és Üdvözítőjét, és egy szolgálatkész életre és áldozathozatalra bátorítanak.

Szolgálata arra irányult, hogy megőrizze az egyház egységét. A prófétaság ajándékának, mint a többi lelki ajándéknak is erre kell irányulnia...

Bátorítjuk a tanárokat, nevelőket, tisztviselőket, egészségügyi vezetőket, kiadókat, hogy vegyék figyelembe tanácsait és használják fel működési területükön.

Arra ösztönözzük a lelkészeket, hogy használják ezeket az írásokat a szolgálatra való felkészülés alkalmával és gyülekezeteik missziós terveinek elkészítésekor.

142-10GS Állásfoglalás a Szent Bibliáról

Mint a 2010-es atlantai Generál Konferencia küldöttei újra megerősítjük bizalmunkat a Biblia isteni kinyilatkoztatását és ihletettségét illetően, amely tekintély és hatalom az egyház és minden hívő életében, továbbá a hit, a tantételek és a vezetés alapja. A Biblia közvetíti hozzánk a megváltás üzenetét a kozmikus konfliktus összefüggésében, és bemutatja Isten szerető, kegyelemes és igazságos jellemét.

 Dr. Simon Előd

(A későbbiekben közöljük az állásfoglalások teljes szövegét is.)