A Gyülekezeti kézikönyv módosításai

szavazasVasárnap (június 27.) a Gyülekezeti kézikönyv (GYK) módosításával folytatódott az egyház legfelsőbb döntéshozó testületének ülése. Nem új Gyülekezeti kézikönyv elfogadásáról van szó, hanem a régi átalakításáról. Bizonyos fejezetek, bekezdések sorrendje változik.

A nyelvi módosítások kiterjednek a szórendre, a duplán szereplő idézetek kiiktatására, új szavak használatára, valamint a megváltozott egyházszerkezettel kapcsolatos kifejezések beépítésére.  Természetesen néhány tartalmi kérdést is érintenek a módosítások.

Az előterjesztett anyag mögött gondos munka van. Minden bekezdés vagy mondat mellett megtalálható az előző kiadás megfelelő oldalszáma, illetve külön megjelöli az új betoldásokat. A küldöttek minden olyan paragrafusról szavaznak, ahol módosítás történt, majd külön is szavaznak az adott fejezetről. Hétfő délig a 20. oldalig jutott el a konferencia.

A későbbiekben beszámolunk a fontosabb, megszavazott módosításokról.

 

(őfe)