A teremtés: A Biblia világképe

A Hetednapi Adventista Egyház az evolúcióelmélettel szemben megerősíti a teremtés bibliai leírásán alapuló meggyőződését, az élő szervezetek eredetére és az emberi fajnak egyéb létformákhoz való kapcsolatára vonatkozóan. A Hetednapi Adventista Egyház megkülönböztetett érdeklődéssel figyeli a természet intelligens tervezéséről folytatott, egyre fokozódó vitát, valamint az ezt a nézetet alátámasztó bizonyítást. Tekintettel arra, hogy a témát figyelemre méltó nyilvános érdeklődés kíséri, az egyház felhasználja ezt a lehetőséget arra, hogy kinyilvánítsa a bibliai leírásba vetett meggyőződését.

A hetednapi adventisták hiszik, hogy Isten minden élet Teremtője, és hogy a Biblia hiteles beszámolót ad az Ő teremtői munkájáról. Továbbá hisszük, hogy a Mózes első könyve 1-11. fejezeteiben megörökített bibliai események - beleértve az ember különleges teremtését is - történelmiek és nem régiek [vagyis nem évmilliókkal ezelőtti események - a szerk.-ford. megjegyzése], hogy a hétnapos teremtés szó szerinti 24 órás napokból álló szó szerinti hét volt, és hogy a vízözön az egész teremtett világra kiterjedt.

A teremtésben való hit a hetednapi adventista szemléletmód szempontjából alapvető fontosságú, mert az eredet kérdésénél sokkal többről van szó. A Bibliában leírt isteni szándék és küldetés, az  ember felelőssége, hogy gondot viseljen a környezetéről, a házasság intézménye, a szombat szent jelentősége, mind a teremtés tantételében nyernek értelmet.

A hetednapi adventisták elismerik, hogy a teremtés bibliai leírása nem ad választ az eredettel kapcsolatban felvetődő összes kérdésre. A mi felfogóképességünk az ilyen titkokat illetően korlátozott, véges. Bízunk abban, hogy a Biblia és a természet folyamatos tanulmányozása által mind jobban megértjük Isten hatalmát, és hitünk megerősödik az Ő Szavában és a teremtésről szóló beszámolóban, mely abban található.

(Ezt az állásfoglalást számos bibliaszöveg támasztja alá, köztük: Zsolt 19:1, Kol 1:16-17; 1Mózes 1-11; Zsolt 139:14; 2Mózes 20:8-11; Mk 2:27; Róm 8:20-21.)

 

  (Ford.: Dr. Simon Előd)