Adventista rézfúvós találkozó Mogyoródon

rezfuvos_talakozo_mogyorodon_dsc02625A jó Isten végtelen kegyelméből 2013-ban is megrendezésre került, az immár hagyománnyá vált Adventista rézfúvós találkozó! Most, e 6. alkalomnak a Hetednap Adventista Reformmozgalom gyülekezete adott helyet, a központi imaházunkban, Mogyoródon.

E helyen lehetőség nyílt a szép számmal, közelebbről-távolabbról összegyűlt dicsőítő közösség befogadására. Mintegy 260 fő körül volt azok száma, akik részesültek e nap áldásaiban.

A három közösség zenészei már szombaton, a reggeli órákban igyekeztek elfoglalni helyeiket, hogy a dicsőítő szolgálatok minél jobban betöltsék rendeltetésüket, felemelhessék szívünket a minden jónak Adományozójához. Úgy érzem, hogy mindannyian, akik e célból találkoztunk, nem csalódtunk! A megszokott időben felcsendültek a hangszerek, a szombatiskola közös tanulmányozására hívtak minket. Az amúgy is gyönyörű tanulmányt - ami egyedüli reménységünkről, Jézus Krisztusról szólt - négy zenei szolgálat tette még emelkedettebbé. Az alkalommal összhangban először az Advent Rézfúvós Zenekar, majd a Keresztény Advent Rézfúvós Kamaraegyüttes, utána a Fehérgyarmati Adventista Rézfúvós Együttes, végül a Hetednapi Adventista Rerformmozgalom Hozsanna Rézfúvós Zenekar szólaltatta meg hangszereit.

A délelőtti programban szintén ebben a sorrendben hallhattuk 10-10 percben a szolgálatokat, ami különböző stílusban, de ugyanolyan lelkesedéssel mutatta meg a mennyei zene áldásait. Szívünket befogadóvá tette a lelki üzenet számára, amit ezen alkalommal Nagy Ferenc atyafi által küldött az Úr hozzánk. Megérthettük, mit jelent életünkben az Úr szolgálatában állni, emlékezve régi idők példáira, akiknek történetei a mi tanulságunkra írattak le.

Az idő rövidségével harcba szállva, megpróbáltuk az ebéd felszolgálását minél gyorsabban, gördülékenyebben megoldani. Testvéreink áldozatkész hozzáállásával az Úr gazdagon részesített minket a fizikai erőnkhöz szükséges ízletes, bőséges táplálékkal!

A nap fénypontja következett, megízlelni az egység erejét, a közös zenélés örömét!

Közel 60 zeneszerető testvér igyekezett összhangra jutni, összecsiszolódni Nagy Imre testvérünk vezetésével. Szükség volt itt mindenkire! A szakmai tudásra, hozzáértésre, lelkesedésre, igyekezetre, kitartásra, fizikai erőre, ... és még sorolhatnám! Csodálatos volt látni a fiatalságot, akik e nemes célra igyekeznek áldozni mindent, amivel a jó Isten megáldotta őket.

Itt már nem voltak különbségek, ellentétek; közös nyelven, közös cél felé szárnyaltak a szavak nélküli imák, dicsőítő dallamok. Istenünk megismerésére buzdított valamennyi zeneszám, a délutáni, egyben szombat záró igehirdetéshez hasonlóan, amit Bodnár László atyafi tolmácsolt részünkre. Aktuális és létfontosságú üzenet: az egyetlen út a megszentelődéshez, hogy ismerjük azt, aki alkotott, akinek szolgálunk, akinek zászlaja alá sorakozunk. Ahhoz, hogy feladatunkat elvégezhessünk, hogy bemutathassuk Őt hivatásunkhoz híven, ismernünk kell Őt!

Hiszem, hogy e nap is sokat segített ebben! Gyakorolhattuk az Ő jellemét, egymás önzetlen szeretete által, elfogadva, tisztelve egymást testvérként!

A zenei szolgálatok közben buzdító, bátorító tapasztalatokat hallhattunk Molnár Miklós és Nagy Imre testvéreinktől, amelyek egyesülve a lelkesítő zeneszámokkal, Isten szolgálatára késztettek minket.

Az Úr tegye maradandóvá ezeket az áldott érzéseket, megőrizve és gyümölcsözővé téve őket az életünkben!

Sem a nap lenyugta, sem a program vége nem szegte kedvünket a zenében. Ki, mivel tudta, (hangszerrel, énekkel) azzal dicsőítette vidáman az Urat, most már teljesen kötetlen formában. A vacsorai meghívás csak részben bontotta meg az üdítő hangulatot, hisz sokan mindenről elfelejtkezve, boldogan használták ki az együttlét áldott perceit.

Hiszem, hogy hiányosságainkat, botlásainkat az angyalok kipótolták, javították, és az egész napi hálaáldozat jó illatként szállt fel mennyei Atyánk trónjához! Az Övé legyen minden dicsőség!

Kívánságom, hogy valósuljon meg életünkben Krisztus főpapi imája, hogy az a szeretet, ami tőle származik, töltse meg szívünket, midőn egyesülünk az Ő szolgálatában! ÁMEN!

 

Bálint Vilmos
HNARM Zeneosztály vezető