Az adventista identitástudatról Pozsonyban

az_adventista_identitastudatrol_pozsonyban_-_2013nov29_-_a_fordito_popovics_oliverTed Wilson testvér, az adventista világszervezet elnöke 2013. november 14-i beszédében, amit a Generál Konferencia éves ülésén mondott, egyházunk jelenlegi életének négy betegségéről beszélt.  Első ezek közül lelkészeink és gyülekezeti tagjaink identitástudatának elveszítése, amit csak súlyosbít a másik három betegség: a fogyasztói társadalom világias gondolkodásának erősödése, a széthúzás veszélye és a missziói passzivitásban megnyilvánuló lelki közömbösség.

Ezért egyházunk szlovákiai egyházterületének meghívására dr. Szigeti Jenő 2013. november 29. és december 1. között öt előadásban vizsgálta a mai adventista identitástudat betegségeit. Előadásainak címe: „Igen biztos nálunk a prófétai beszéd?" - „Mit csinálsz itt Illés?" - „Jézus a hitetéstől óv" - „A megoldás az állhatatosság és az evangélium hirdetése" - „Hogyan kell kifutni Babilonból?"

Az előadások anyagát az érdeklődők megtalálhatják Szigeti Jenő: Pánik a próféciák körül című kis füzetében, amit az Advent Kiadó szeptemberben adott ki. Hasonló témájú eszmélkedésekre a magyarországi gyülekezeteknek is szükségük lenne.

 

-i -ő