I. Adventista Felekezetközi Kórustalálkozó

osszevont_korus_es_zenekar_02Különleges és a magyarországi adventizmus szempontjából történelmi eseményének voltunk résztvevői a február 22-én megrendezett I. Adventista Felekezetközi Kórustalálkozó alkalmával. A rendezvény jelentőségét kifejezte az is, hogy a Magyar Unió éves programja szerint Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke volt a kórustalálkozó délelőtti igehirdetője, valamint védnöke is.

A kórustalálkozónak a Dunamelléki Egyházterület Józsefvárosi Gyülekezete adott otthont és helyszínt. Már kora reggel rengeteg érdeklődő töltötte meg az imaházat, ahol korábban sohasem tapasztalt létszámban vettük át közösen a szombatiskolát a Keresztény Advent Közösség, a Hetednap Adventista Reformmozgalom és a Hetednapi Adventista Egyház tagjaival és a kórusok tagjaival közösen. Már itt megmutatkozott, milyen rendkívüli szombatot fogunk eltölteni: a vegyes összetételű szombatiskolai csoportokban együtt tanulmányoztuk Isten Igéjét. Ahova már nem jutott szombatiskolai tanító a vendéglátó gyülekezetből, ott vendégeink közül önkéntesek segítették az adott csoportban a tanulmány átvételét.

ocsai_tamas_01A délelőtti istentisztelet alkalmával, Ócsai testvér kiemelte szolgálatában az Atyával és Jézus Krisztussal való közösség jelentőségét (1Jn 1:3, 6-7). Friss élményeit és gondolatait is megosztotta velünk a Generál Konferencia üléséről, ahonnan előző nap érkezett haza: amikor valaki egy adventistával találkozik, nem egy emberrel, hanem egy világszéles közösséggel és annak tagjával találkozik. Ez az adventista misszió egyik hatóereje a XXI. századi társadalomban.

Délelőtt a KERAK, a reformmozgalom és az unió képviseletében érkezett kórusok szolgálatait hallgattuk meg, akik a következők voltak: a KERAK Ráczkevei Kibővített Gyülekezeti Kórusa, a Hetednap Adventista Reformmozgalom Ifjúsági Kórusa és az unió részéről az Advent Központi Kórus. Az ünnepélyes alkalmon egy, a három egyház tagjaiból álló összevont szimfonikus zenekar is szolgált. A gyülekezet délben szeretetvendégséggel várta a jelenlévőket, majd egy közös próbára került sor.

advent_kozponti_korusA délutáni istentiszteleten elsőként a résztvevő kórusok egyéni szolgálatait hallgattuk meg. Ezt követően Nagy Imre, a Magyar Unió Zenei Osztályának vezetője hirdetett igét (Zsoltár 133). Személyes tapasztalatai mellett megemlékezett arról, milyen jelentősége van ennek az alkalomnak, és az ehhez vezető útnak. 2010 óta éves rendszerességgel tartottunk hasonló rendezvényeket a rézfúvós együttesek számára. Ők voltak ennek a kezdeményezésnek az úttörői. Arra azonban még nem volt példa az adventizmus magyarországi történetében, hogy ennek a három közösségnek a tagjai, kórusai, közös istentiszteleten szolgáltak volna Istennek. Jó volt megtapasztalni ennek áldásait, a szombatiskolától kezdődően az egész napon át. Érezhető volt az összefogás, amivel a kórustagok és a kórusok vezetői példát adtak. Több hónap előkészítés után, megtapasztalhattuk Isten hatalmas áldását, amiben részesített minden jelenlévőt.

raczkevei_korus_kerakA prédikációt követően az Összevont Kórus és Zenekar szolgálatát hallgathattuk meg. Már a próbán is érzékelhettük, de az istentiszteleten végképp nyilvánvalóvá lett: Isten gazdagon megáldotta ennek a kórusnak és zenekarnak a szolgálatát. Többen elérzékenyültünk, amikor a gyülekezettel együtt elénekeltük a 306-os számú énekünket, amelynek teljes szövege, sohasem tapasztalt tartalommal hangzott el aznap, lezárva a szombatot: „Az egyháznak csak Jézus a fundámentoma.”

 

A résztvevő kórusok vezetői a következőképpen fogalmazták meg véleményüket a rendezvényről.

reformadventista_ifjusagi_korus„…szolgálni mentünk a testvéreink közé, és ez nekünk nagyon sokat jelentett. Nagyon jól esett már reggel a szívélyes fogadtatás, hogy szinte még le se kabátoltunk, de már reggelizni hívtak bennünket a szendvicset készítő testvérek. Jó volt látni azt a sok fiatalt – kiket egyen sállal, kiket egyen blúzban és nyakkendőben –, hogy most mindannyian a hangunkkal szeretnénk dicsőíteni az Urat, és ugyanazokban a tapasztalatokban vágyunk részesülni. Isten a zenei talentumok kiosztásában sem volt szűkmarkú, céllal adta, így nagyon helyén volt most egy közös útkeresés is. Őszintén vágyom, hogy legyen törekvésünk ezt a nagyszerű eszközt, a zenét újra felfedezni, Isten szíveket átalakító munkáját ezzel segíteni, és ebben közösen tapasztalatokat szerezni” (M. J.).

„Nagy örömmel vettem részt szűkebb és tágabb értelemben vett családommal a találkozón, ahol együtt énekeltünk és imádkoztunk testvéreinkkel. Jézus mielőtt elment, egy parancsolatot hagyott követőinek, azaz nekünk, hogy szeressük egymást… Mi a részvételünkkel adtunk pozitív választ a Lélek hívására, zenekarban, énekkarban együtt dicsőítettük Istenünket. Egy áldásos napot töltöttünk együtt Istennel, az angyalokkal és testvéreinkkel” (B. D.).

„…jó volt benne lenni ennek az alkalomnak a megszervezésében és különösképpen jó volt együtt szolgálni az Úrnak. Nekem külön élmény volt, hogy a reform adventista ifikórussal mehettem. Itt nagyon megmutatkozott számomra, hogy nem lehetetlen együtt munkálkodni az Úr munkájában, és hogy mekkora áldás lehet rajta. Nagyon támogatom a jövőben ezeket az alkalmakat. És hiszem, hogy ezek is közelebb visznek a végső cél felé” (R. Z.).

Nagy Imre
zenei osztályvezető