Egy csodálatos szombat Kecskeméten

egy_csodalatos_szombat_kecskemeten_12014. március 15-én dr. Tokics Imre testvérünk látogatott el feleségével együtt a Kecskeméti Gyülekezetbe. A délelőtti órában 1Sám 7:12 verse alapján elmondta, hogy a mi életünkben is szükség van emlékkövekre. Megtapasztalhatjuk, hogy mit jelent Ében-Háézer: Szabadítás Sziklája! Az elhangzottak alapján valóban elmondhatom, hogy engem is mindeddig megsegített az Úr!

A délutáni program keretén belül Dániel könyvéről tanultunk. Megértettük, hogy ma miért aktuális ez a könyv, hiszen elvezet bennünket Isten országának megvalósulásáig. Gondoljunk csak a második fejezetre, Nabukodonozor álmára! Sajnos a történelem folyamán sokan támadták és támadják még ma is ezt a bibliai könyvet. Pedig ez a könyv bemutatja magát időben a Kr. e. VI. századba helyezve azzal, ahogyan elbeszélésében megérteti a világtörténelmet az olvasóval.

egy_csodalatos_szombat_kecskemeten_2Ezékiel könyve olyan szavakkal hivatkozik Dánielre, amely megerősít bennünket abban, hogy valóban Dániel prófétáról van szó. Dánielt ott és azzal kapcsolatban is bölcsnek nevezi az Írás, ami titkos és elrejtett (Ez 28:3). Gondoljunk csak Ez 14:1-21 verseire, majd olvassuk el, és tanulmányozzuk Dániel könyve 7. részét! Ne feledjük! Jézus úgy említi meg Dánielt, mint VI. századi, hiteles prófétát, aki megjelentette a jövőt (Mt 24:15-16, vö. Mk 13:14). Tehát a könyv kritikusaival szemben nyilvánvalóvá kell tenni az igazságot, hogy Dániel könyvének szövege, a Szentírás igenis hiteles könyv. A régészet (A Qumrán-i barlangból Dániel könyve nyolc kéziratának maradványát tudták azonosítani), továbbá a zsidó-keresztény hagyomány mind azt tanúsítja, hogy e könyv prófétai voltát el kell ismerni. Hiszen előremutat a történelemben és az idők végezetéig. A külső és belső jegyek egyaránt arra utalnak, hogy Dániel, a szerző, olyan üzenetet közvetít felénk, amely mindenkit érint, mivel a jövőbe tekint.

Mindenkit arra bátorítok, hogy olvassa, tanulmányozza imádkozó szívvel ezt a kanonikus könyvet, és megérti üzenetét. Köszönjük elsősorban Istennek és dr. Tokics Imre testvérnek, az Adventista Teológiai Főiskola professzorának, hogy ismét tanított bennünket rajta keresztül az elmúlt szombaton! Örülök, hogy részt vettem egy ilyen programon, és remélem, hogy sok gyülekezetünkben testvéreink hasonló tanításban részesülnek. Isten áldjon meg valamennyiünket!

Gyülekezetünk a délelőtt folyamán zsúfolásig megtelt testvérekkel és vendégekkel, olyan látogatók is eljöttek, akik a helyi Művelődési Házban gyakran vesznek részt az előadásokon, melyeket Hoffer Zoltán testvér szervez már évek óta a lelkésztestvérekkel közösen.

 

Z. Ó. L.