Az Adventista Teológiai Főiskola felvételi tájékoztatója

atfAz Adventista Teológiai Főiskola az alábbi képzéseket indítja 2014 szeptemberében.

Teológia szak és specializáció:

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal a Biblia tanulmányozásához három év alatt főiskolai szintű tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni. Az abszolutóriumot szerzett és eredményes záróvizsgát tett hallgatóink teológus oklevelet kapnak. Amennyiben ezt követően a hallgató tovább kívánja folytatni tanulmányait, úgy ezt fakultatív módon specializáció keretében teheti meg. A képzés negyedik évében elvégzett specializáció után teológus-lelkész, illetve teológus-hittanoktató oklevél megszerzésére nyílik lehetőség. A képzés a fentiek figyelembevételével tehát igény szerint három, illetve négy év időtartamú nappali/levelező formában.

Jelentkezési határidő: 2014. május 31.

Szakirányú továbbképzéseink:

Felsőoktatási intézményben szerzett diploma birtokában lehetőség van az ATF különböző szakirányú továbbképzéseire való jelentkezésre is.

Hitoktató

A képzés keretében a Nemzeti Alaptantervben újonnan bevezetett hit- és erkölcstan oktatására készítjük fel a pedagógusokat és a lelkészeket. Ennek megfelelően képzésünkön elsősorban bibliaismereti, teológiai és pedagógiai, módszertani tudást közvetítünk. Hallgatóink elsajátíthatják azokat a készségeket és képességeket, melyek segítségével át tudják adni a Biblia és a keresztény gondolkodás értékeit a különböző korcsoportok részére. A végzett hallgatók hitoktató szakmai címet kapnak. A képzés időtartama 4 félév.

Bibliai Gazdálkodás

Célja, hogy a hallgató megismerje a gazdasági gondolkodás alapjait és megszerezze elvi-elméleti ismereteit, miközben a képzés keresztény jellegéből adódóan elsajátítja a gazdasági tevékenységgel összefüggő etikai követelményeket, megismeri a Biblia és a pénzügyek kapcsolatát. A képzés tehát olyan szemléleti keretet ad, amelynek segítségével a hallgató keresztény értékeket követve dönthet gazdasági kérdésekben, vezethet egyházi és nem egyházi nonprofit szervezeteket, valamint gazdasági társaságokat. A végzett hallgatók Gazdasági menedzser szakmai címet kapnak. A képzés időtartama 4 félév.

Bibliai Vezetéstudomány

A képzés során a hallgatók megismerik az egyházi és nonprofit szervezetek vezetésének és gazdálkodásának különböző területeit. A képzés keresztény szellemiségéből adódóan jelentős hangsúlyt helyezünk a vezetői személyiség fejlesztésére és a vezetői tevékenységgel összefüggő etikai követelményekre. A végzett hallgatók Vezetéstudományi szakember szakmai címet kapnak. A képzés időtartama 4 félév.

Családi Életre Nevelés

A képzés egy nemzetközileg alkalmazott tudományos módszerre épül, és programunk megfelel a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek is. Végzett hallgatóink az alábbi tevékenységeket folytathatják: házasságra való felkészítés, gyermekek családi életre nevelése szervezett keretek között, a felnőtt lakosság segítése a családi élet konkrét kihívásainak kezelésében. Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik munkájukban gyermekekkel, fiatalokkal vagy felnőttekkel foglalkoznak; elsődlegesen iskolai és óvodai pedagógusokat, védőnőket, hitoktatókat, lelkipásztorokat és más segítő foglalkozások képviselőit. Magyarországon jelenleg egyedül intézményünk ad Minősített családi életre nevelő diplomát! A képzés időtartama 2 félév.

Életmód Tanácsadó Teológus

A képzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű szakemberek képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozásban, családgondozásban, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat; valamint elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek embertársaiknak napi kapcsolataik révén életmódbeli kérdésekben személyes segítséget nyújtani. A jelentkezés feltétele a hitéleti képzési területen szerzett diploma. A végzett hallgatók Életmód tanácsadó teológus szalmai címet kapnak. A képzés időtartama 2 félév.

Jelentkezési határidő: 2014. július 20.

A jelentkezési lap letölthető intézményünk honlapjáról (http://atf.adventista.hu), vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 28/547-295; e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ).