Gyere, ahogy vagy, és segíts, hogy segíthessünk!

Az ADRA meghirdette szociális programját útkészítőül 
a nagyvárosi missziónak,

avagy:

hogyan segíthet egy elkötelezett gyülekezeti közösség a saját kerületében olyan gyermekeknek, 
akik számára az iskolai étkezés lehetősége ma még csak álom…

adra_plakat_jav A Budapesten szolgáló 12 gyülekezetünk lelkészeit megkerestük azzal a kéréssel, hogy 2014. március 9-én 15.00h-tól tartandó rendezvényünkre, melynek helyszíne a Józsefvárosi Gyülekezet (Budapest, Práter utca 12.) minden gyülekezetből delegáljanak részvevő testvéreket, akik elkötelezettséget éreznek a szolgálatra. Ezen a délutánon a gyülekezetek képviselői elé tártuk a Nagyvárosi Misszió szociális kezdeményezéseinek részleteit és a bekapcsolódás lehetőségeit.  Célunk, hogy azokban a kerületekben, ahol gyülekezeteink szolgálnak, étkeztetési programot tudjunk indítani minél több rászoruló általános iskolás és óvodás gyermek javára. „ÉHES VAGYOK!” – így kér segítséget egy gyermekek, ezért ez a kétségbeesett felkiáltás lett a programunk neve is. Nagy szükségünk van a gyülekezetek aktív munkájára és hozzájárulására a programhoz, amely munkához az ADRA minden lehetséges segítséget szeretne megadni, hogy Isten szeretete és az adventisták jó híre mindinkább terjedhessen gyülekezeteink környezetében.

adra_hirlevel_-_kozos Nagy szeretettel vártunk tehát minden érdeklődőt március 9-én a meghirdetett találkozóra! Örömünkre szolgált, hogy a 12 gyülekezetből 10 személyesen is képviseltette magát. Számos gyülekezetből többen is érkeztek. Akik nem tudtak eljönni, ők is jelezték részvételi szándékukat, így közösen formálhatjuk meg azt a szociális programot melynek középpontjában olyan családok állnak, akik számára kézzelfoghatóvá válhat Isten segítsége az adventisták szolgálata által. Bodnár János lelkész testvér igei gondolatai szolgáltunk fontosságát erősítette meg bennünk! Csarnai Mariann lelkesítő beszámolójában elmondta, hogy mindez „nélküled nem sikerülhet!” – ez volt a találkozó jelmondata is, melynek középpontjába a 350 Ft-os napi költség került. Ennyi ugyanis átlagban egy iskolás gyermek 1 napi étkezésének díja. Kértük a jelenlévő gyülekezeti képviselőket, hogy egyeztessenek a közösségekkel, lelkesítve őket arra, hogy vállaljanak felelősséget a kerületükben élő, szociálisan rászoruló gyermekekért!

Szeretnénk minél több családot támogatni ezzel a kezdeményezésünkkel, nehéz terheket cipelő szülőket, akik nem tudják esetleg a már kedvezményes étkeztetési költséget sem kifizetni. Így gyermekük napközbeni iskolai étkezése nem megoldott. Hogyan segíthetünk? A célunkat úgy érhetjük el, ha a gyülekezetek imádságos szívvel elhatározzák magukat a segítségnyújtásra, kreatív programokkal, jótékonysági megmozdulások szervezésé-vel és lebonyolításával a sok-sok pici apró lépésekkel vé-gül sok-sok kisgyermek számára nyújtanak segítséget a 2014/2015. tanévben!

Az ADRA minden lehetséges segítséget szeretne megadni ehhez. Ezt szolgálja a mentorprogram is, hívta fel a jelenlévők figyelmét Nagy Tamás, melynek keretében a gyülekezetek bizalommal fordulhatnak az erre a célra alakult Szociális Bizottságból kiválasztott támogatójukhoz, ha kérdésük van, vagy elakadnának. 2014. április 13-án várunk minden érdeklődőt a következő „éves terv szerinti” nagyvárosi missziós képzésünkre. Itt már konkrét terveket készítünk a gyülekezetek számára, egyeztetünk a mentorok személyéről, átadjuk a szórólapokat, és a mágneses puzzle-t is, melyek a tervek megvalósítását segítik elő.

Az ADRA további keretet ad a terveknek. Segítjük a gyülekezeteket segélyáruval is, nagyszabású jótékonysági adománygyűjtésekkel, melyet a központi iroda munkatársai valósítanak meg folyamatosan. Az ADRA és a gyülekezetek is elkülönítik az adományokat erre a célra, és szeptemberben, amikor a Nagyvárosi Misszió programja „hivatalosan is elkezdődik”, megjelennek az óriásplakátok Budapest utcáin, a gyülekezetekkel közösen pedig arról döntünk majd, hogy hány iskolás gyermeket tudunk támogatni.

Kérjük, hogy imáitokban mindennap „3.50-kor” (15.50-kor) emlékezzetek meg azokról a gyermekekről és családokról, akik számára a gyülekezetek szolgálatán keresztül már úton van az isteni segítség.

 

Zohán Tünde