Keresztség és gyermektábor Gáborjánban

keresztseg_es_gyermektabor_gaborjanban_p1010197 2015 nyara eseménydús volt a Gáborjáni Gyülekezet életében. Készült az új imaház, gyerektábort tartottunk immár 3. alkalommal, valamint testvérek készültek szövetséget kötni az Úrral.

A gyermektábort július 13–17-ig tartottuk a régi imaházban, ahol Noé történetével ismerkedhettek meg a gyerekek, és sok kiránduláson, csapatjátékon vehettek részt. A falu polgármestere, Mező Gyula nagyon elismerően nyilatkozott gyülekezetünk eme missziós programja felől.

  Augusztus 1-én négy testvér keresztelkedett meg a gyülekezet udvarán felállított medencében. Uhrin Pálné a Berettyóújfalui gyülekezetnek, Cucin Imréné, Szőllősi Zoltán és Szőllősi Lajos pedig a Gáborjáni Gyülekezet tagjai lettek. A nagy létszám miatt (140 fő) az istentisztelet és a szolgálatok is mind kint kerültek megrendezésre. Testvérek, vendégek és barátkozók mind együtt éltük át Jézus szavait: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek.”

Akeresztseg_es_gyermektabor_gaborjanban_p1010204 berettyóújfalui körzet mind a négy gyülekezete jelen volt ezen ünnepélyen, ahol délelőtt Farkas Attila, a körzet lelkésze hirdette az Igét és végezte a keresztelés szertartását. Délután Gábor Demeter erdélyi evangélista testvérünk szólta Istenünk szavát.

Úgy érezzük, Isten szereti körzetünket, ennek sok jelét látjuk és dicsőítjük érte az Urat!

Istenünk áldja meg a gyermekeket és a szövetséget kötőket, hogy kiáradó szeretetét és kegyelmét folyamatosan érezhessük életünkben!

F. A.