Női lelkészek regionális értekezlete

2015. december 3-án Budapestre regionális értekezletre hívta a Transzeurópai Divízió elnöke, Raafat Kamal és a divízió Lelkészi Osztályának vezetője, Patrick Johnson a magyarországi, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, albániai és ciprusi női lelkészeket, bibliamunkásokat, vezetőket, valamint a különböző egységek vezetőit.

2015 nyarán San Antonióban a Generálkonferencia küldöttei szavaztak arról, hogy felhatalmazzák-e az eltérő körülmények között működő divíziókat a területükön dolgozó nők lelkészi felszentelésének helyi eldöntésére. Kis különbséggel ugyan, de ezt a javaslatot leszavazták. Ezek után a divízió és az unió vezetősége személyes levélben fejezte ki támogatását a meghatalmazott lelkészi, bibliamunkási, egyházi vezetői szolgálatot végző testvérnőknek. Minden hivatalos kommunikációban kiemelték, hogy a San Antonióban történt szavazás nem érvényteleníti a korábbi megbízásokat, kinevezéseket, sem a diakónusnak, vénnek történő felszentelést, mint ahogy a meghatalmazott lelkészi kinevezést sem. Megerősítették, hogy egyházunkban – amelynek megalapításában kiemelt szerepet töltött be Ellen G. White – továbbra is számítanak a nőtestvérek szolgálatára a gyülekezetekben, tanításban, úrvacsoraosztásban, keresztelésben és a vezetésben is.

A megbeszélés lehetőséget biztosított arra, hogy kétirányú beszélgetést folytassunk, kis csoportokban fogalmazzuk meg kérdéseinket és gondolatainkat, valamint tapasztalatainkat. Ez az alkalom képzés is volt egyben. A résztvevők egybehangzóan megfogalmazták, hogy olyan időkben élünk, amikor egyházunknak, gyülekezeteinknek különös erőfeszítéseket téve kell dolgozni, hogy enyhítsük a szenvedést, evangéliumot, reménységet vigyünk az embereknek. Ebben a helyzetben még nagyobb szükség van az összefogásra, az egymás iránti őszinte tisztelet kinyilvánítására, mindenféle bántó vagy diszkriminatív, keresztényhez nem illő megnyilvánulás kerülésére. Krisztus és az emberek szolgálatában állunk, tehát elhívatásunkhoz méltóan végezzük feladatainkat, gondolva Pál apostol szavaira: „Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Gal 3:28).

Zarkáné Teremy Krisztina