Hazánk felé közeledve

A célegyenes előtti kanyarban

2001. április 29-én olyan dolgot tettem, amitől a legjobban féltem, de amit halálom előtt nem akartam kihagyni: maratoni futáson vettem részt. Ma már sokkal többre értékelem azokat, akik lefutják a maratoni távot.

Amikor jelentkeztem a futásra, még nem tudtam, hogy mibe vágom a fejszémet. Fő célom az volt, hogy összeesés, elájulás vagy végkimúlás nélkül teljesítsem az előttem álló teljes távot. Mivel ez volt az első maratonom, és egyben az első atlétikai élményem, ezért abban is reménykedtem, hogy nem én leszek az utolsó befutó. Bár már 25 éve rendszeresen kocogok, azonban még soha nem kocogtam egyszerre 42 kilométert egy nap leforgása alatt.

Egészen a maraton reggeléig felkészültnek éreztem magam, de aztán megpillantottam a többi versenyzőt. Oklahoma városát elözönlötték az ország minden részéről érkező fiatalok, idősek, tapasztaltak és persze a hozzám hasonló újoncok is.

A többiek futócipői sokkal jobban néztek ki, mint az enyéim. Bemelegítő gyakorlataik is arról árulkodtak, hogy sokkal felkészültebbek nálam. Őszintén szólva, már a puszta látványuk is félelmet keltett bennem. Egyesek szíjakat erősítettek magukra, és energiaitalokat vittek magukkal. Én nem tudtam, hogy ez megengedett.

Majd elkezdődött a verseny, és elég jól bírtam az iramot. Összeakadtam egy tapasztalt maraton- és hosszútávfutóval, Rex-szel, aki a következőket tanácsolta nekem: „Ne siesd el! Nem az a lényeg, hogy milyen gyorsan futsz, hanem az, hogy teljesíted-e a távot vagy sem." Próbáltam tartani vele az iramot, de nem az én tempómban futott. Ezért az első kaptatónál - egy hídnál, ami rengeteg energiát vett el a versenyzőktől - lehagytam őt. Kihasználtam a vizes helyek nyújtotta előnyöket, bár a víz fele többnyire a fejemen, és nem a hasamban landolt.

Miután már lefutottam 32 kilométert, úgy éreztem, hogy a szervezetem le fog állni. Az utolsó kilométerek életem leghosszabb kilométereinek tűntek. Többet sétáltam, mint futottam. Az emberek kezdtek tömegesen elhagyni. Mivel már csak négy kilométer volt hátra, ezért a verseny feladása szóba sem jöhetett. Bár közel voltam a célhoz, mégis nagyon távol éreztem magam tőle. A nézők lelkesen bíztattak minket, és azt kiabálták, hogy: „Meg tudjátok csinálni!" Nekem az volt erre a reakcióm, hogy: „Könnyen beszéltek, hiszen nem ti vagytok a futók! Nem tudjátok, hogy éppen milyen nehézségekkel küzdök!"

Befordultam a sarkon, és megpillantottam a célegyenest. Hirtelen megteltem energiával! Elkezdtem lassan futni, de aztán meglepetésszerűen gyorsítottam a tempót, és befejeztem a távot. Az időm: 4 óra, 45 perc és 11 másodperc. Már egyáltalán nem érdekelt az időeredményem, és az sem, hogy előttem már ezrek befutottak! A lényeg az volt, hogy befejeztem a versenyt, és olyan dolgot vittem véghez, amelyet előtte még soha!

A jutalmam? Egy 6 dollár értékű póló és egy 5 dollár értékű medál. Hát ezért gyötörtem magam? Egy vacak pólóért és egy medálért? Ráadásul 60 dollárt fizettem azért, hogy részt vehessek a versenyen... Miért futottam? Nem tudom, képtelen vagyok megmagyarázni. A feleségem is őrültnek tartott.

A verseny valahogy a keresztény utunkra emlékeztet engem. Pál írt egy koronáról - valójában egy koszorúról -, amelyet az atlétikai verseny győztese kapott. Arra bátorította a keresztényeket, hogy az életet versenyként fogják fel. Azok a keresztények, akik befejezik a versenyt, győzni fognak. Mindenki, aki hisz Jézusban, díjat nyer: az örök életet. Majd azt is hozzátette, hogy akik ilyen sportot űznek, azok mértékletesek és fegyelmezettek minden téren.

Észrevetted-e, hogy keresztényi utad könnyebb volt, amikor megkeresztelkedtél, vagy amikor még az első tűz égett benned, mint később? Ha Jézus akkor eljött volna, biztosan ott lettél volna azok között, akik Vele mennek. De vannak-e mostanában kétségeid? A hosszú várakozás során nem gördültek-e akadályok az utadba? Esetleg kétségbe vonod a hitedet?

Voltak olyan időszakaim, amikor annyira el voltam kenődve, hogy úgy éreztem, semmit sem érek. De amikor eszembe jutott Jézus irántam érzett szeretetének a mélysége, amikor visszaemlékeztem arra, hogy Jézus meghalt értem, akkor a remény újjáéledt bennem. Jézus drága vére a világ minden kincsénél többet ér nekem! Jézus szeretete nagyobb, mint Sátán gyűlölete. A menny felé vezető út mindent megér, sokkal többet, mint egy hatdolláros pólót és egy ötdolláros medált. Ezért „járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül" (Zsid 4:16). Tiszta szívből hiszek abban, hogy közeledünk otthonunkhoz! Jézus nemsokára hazaviszi népét (Jn 14:1-3), és Atyánk házában koronát fogunk hordani! Közeledünk egy olyan városhoz, ahol az utak aranyból vannak és a kapuk igazgyöngyből (Jel 21:21). Igen, a város fala „jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló" (Jel 21:18). A város alapja pedig mindenféle drágakőből van kirakva (Jel 21:19-20). Isten és a Bárány trónjától ered az élet folyója, amely olyan tiszta, mint a kristály (Jel 22:1). És a folyó mindkét partján ott áll az élet fája, amelynek levelei „a pogányok gyógyítására valók" (Jel 22:2).

Isten egy olyan ország polgáraivá kíván tenni minket, ahol az emberek céltudatosan és önzetlenül szolgálják egymást, ahol Isten szeretete áll mindenek felett. Egy olyan országévá, ahol csak bizalmi kapcsolatok léteznek. Ahol senki nem öregszik meg, ahol nincs betegség vagy halál (Jel 21:1-5). A menny egy olyan hely, ahol mindenki nyertesnek számít. Ez az a hely, ahol élni szeretnék! És tudom, hogy Isten kegyelme által el is jutok oda!

Amióta részt vettem a versenyen, volt alkalmam olvasni a maratoni futásra való felkészülésről. Bárcsak már a verseny előtt a birtokába jutottam volna ezeknek a hasznos információknak! Így viszont - tapasztalataim birtokában - megírhatom a Hogyan ne fussunk maratont! című könyvet.

Pál retorikai kérdése így szól: ha a futók, akik mulandó koszorúkért küzdenek, ennyire fegyelmezettek életük minden területén, akkor mennyivel fegyelmezettebbeknek kell lenniük a keresztényeknek, akik az örök élet koronáját kapják kitartásuk jutalmául? Ő azt tanácsolja nekünk, hogy fussunk, de ne csak magáért a futásért, hanem azért is, hogy elnyerjük a jutalmat.

A keresztényeknek pedig minden okuk megvan arra, hogy dicsérjék az Urat, hiszen nekik nem kell versenyezniük: Jézus már megtette a távot helyettük, és befejezte a versenyt. A jutalom? Az élet koronája azoknak, akik teljesítik a távot. Vajon úgy fogjuk befejezni a versenyt, mint Pál? Tudjuk-e vele mondani: „Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését" (2Tim 4:7-8).

Jézus nemsokára visszatér, hogy gyermekeit hazavigye. Vajon Te is ott leszel? Bátorság kedves szentem, nemsokára hazaérünk!

 

D. Chongo Mudende